Proszę czekać...NASI

LEKARZE

LEKARZE

ALERGOLODZYDr n.med.

Ewa Urbanek – Jóźwik


Specjalista I stopnia pediatrii, specjalista II stopnia alergologii oraz chorób płuc. Wieloletni pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju.
Dr n.med.

Marcin Patrzałek


Specjalista alergolog oraz II stopnia w zakresie pediatrii.LEKARZE

CHIRURDZYDr n. med.

Andrzej Szafrański


Specjalista chirurg i onkolog dziecięcy.
Wieloletni pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.
Dr n. med.

Stanisław Warchoł


Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej oraz specjalista urolog dziecięcy.
Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.
Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Dr

Karolina Oskroba


Specjalista chirurg i urolog dziecięcy.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pracownik Kliniki Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.LEKARZE

CHOROBY METABOLICZNEDr

Dariusz Rokicki


Specjalista w zakresie pediatrii metabolicznej, pediatrii.
Pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.
Konsultuje pacjentów w zakresie wrodzonych chorób metabolicznych.LEKARZE

DIABETOLODZYDr n. med.

Monika Lech


Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in., jako Kierownik Poradni Diabetologicznej, Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Ordynator Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie czy też Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie.LEKARZE

DERMATOLODZYDr

Leszek Kalbarczyk


Specjalista dermatolog. Pracownik Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.LEKARZE

ENDOKRYNOLODZYDr n. med.

Alicja Korpysz


Endokrynolog dziecięcy z kilkunastoletnim stażem pracy.
Specjalizacja z Pediatrii II stopień, Endokrynologii , Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej  oraz DIU (Endokrynologia z Diabetologią Dziecięcą) w Paryżu (Uniwersytet V – Paryż).
Praca w Klinice Endokrynologii IPCZD (Instytut – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (aktualnie starszy asystent Poradni Endokrynologii IPCZD), następnie w INSERM (jednostka naukowa) w szpitalu „Robert Debre” w Paryżu (terapia leptyną dzieci z wrodzoną lipoatrofią).
Doktorat w zakresie insulinooporności u dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną (małą urodzeniową masą ciała).
Udział w licznych posiedzeniach naukowych, kongresach światowych ( ESPE). Udział w badaniach klinicznych : „Terapia hormonem wzrostu dzieci z urodzeniową małą masą ciała (SGA)”.
Członek polskiego PTED (Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej) i francuskiego SFEDP (Francuskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej).
Dr n. med.

Izabela Rogozińska


Specjalista II stopnia w zakresie endokrynologii oraz I i II stopnia w zakresie pediatrii.
Starszy asystent Oddziału Klinicznego Endokrynologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.LEKARZE

GASTROENTEROLODZYDr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, transplantolog.
Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka”. Obecnie konsultant Kliniki Chirurgii I Transplantacji Narządów w „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się konsultacjami pediatrycznymi, dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego i leczenia żywieniowego.
Prof. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i gastroenterologii.
Ordynator Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Przeprowadza konsultacje m.in. w zakresie przewlekłych chorób dróg oddechowych, żywienia dzieci, biegunek, bóli brzucha, alergii i nietolerancji pokarmowych, braku apetytu, zaburzeń odżywiania.
Dr

Agnieszka Bakuła


Specjalista w zakresie pediatrii i gastroenterologii. Pracownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

GENETYCYDr n. med.

Anna Kutkowska-Kaźmierczak


Specjalista w zakresie genetyki klinicznej i pediatrii I stopnia. Adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.SPECJALIZACJA

GINEKOLODZYDr

Jolanta Szufladowicz – Woźniak


Specjalista I i II stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Odbyła praktyki zagraniczne w szpitalach uniwersyteckich w Rotterdamie i w Bernie. Uczestniczyła również w stażach zagranicznych w Queen Charlotte’s Maternity Hospital oraz w King’s College Hospital w Londynie.
Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu ośrodkach medycznych. W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Mokotów, w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- Poradnia Ginekologii Dziecięcej. Następnie zaczęła pracę w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie na stanowisku Zastępcy Ordynatora Oddziału Położniczego.
Poza ogromnym doświadczeniem zawodowym Pani Doktor jest bardzo ciepłą i życzliwą osobą z fantastycznym podejściem do Pacjentek.
Dr n. med.

Jerzy Zwoliński


Specjalista ginekolog położnik. Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.
Wybitny specjalista ultrasonografii. Posiada certyfikaty: Fetal Medicine Foundation, Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fundacji Niemiecko-Polskiej ‘Edukacja w Położnictwie i Ginekologii’ w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej i terapii płodu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej, patologii ciąży, terapii płodu, powikłań położniczych oraz kolposkopii. Wykładowca na kursach ultrasonograficznych oraz konferencjach naukowych.
Dr

Ewa Zwolińska


Ginekolog, położnik.
Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny będąc wielokrotną stypendystką i stażystką ośrodków zagranicznych (Włochy, Indie, Tanzania). Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation z Londynu do wykonywania badania USG w 11 – 13 tygodniu ciąży z oceną przezierności karkowej i kości nosowej oraz testów PAPPA. Specjalizuje się w prowadzeniu ciąży fizjologicznej i powikłanej, wykonywaniu badań USG (również 3D i 4D) oraz ginekologią zachowawczą.
Lek. med.

Andrzej Iwaniuk


Specjalista ginekolog położnik.
Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.
SPECJALIZACJA

HEMATOLODZYDr n. med.

Anna Wakulińska


Specjalista I i II stopnia w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr

Marzena Stypińska


Specjalista w zakresie pediatrii. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej.
Starszy Asystent w Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

IMMUNOLODZYDr n. med.

Małgorzata Pac


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii klinicznej.
Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Europejskiego Towarzystwa d.s. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Wyróżniona Odznaką Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej.
Dr n. med.

Barbara Pietrucha


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii. Kieruje Poradnią Immunologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Udziela konsultacji za pośrednictwem portali Internetowych na tematy związane z pediatrią i odpornością u dzieci.LEKARZE

KARDIOLODZYDr

Monika Brzezińska


Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Starszy asystent Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca u dzieci. Przeprowadza konsultacje w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej.
Dr

Piotr Perdeus


Specjalista I stopnia w zakresie pediatrii oraz II stopnia w zakresie pediatrii i kardiologii.
Dr n. med.

Agnieszka Kapłon-Cieślicka


Specjalista kardiolog. Echokardiografista. 
Asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracownik Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. 
Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, wad zastawek serca i innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.


SPECJALIŚCI

MEDYCYNY ESTETYCZNEJDr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.
Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.LEKARZE

NEFROLODZYDr hab. n. med.

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska


Specjalista nefrologii dziecięcej i pediatrii.
Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Nefrologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii.
Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.LEKARZE

NEONATOLODZYDr

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii. Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr

Joanna Gzik


Specjalista pediatra.
Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Pediatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, z wielkimi sukcesami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej dzieci.LEKARZE

NEUROCHIRURDZYDr n. med.

Mikołaj Eibl


Specjalista neurochirurg dziecięcy. Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr

Krzysztof Drabik


Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Praca w Klinice Neurochirurgii AM Wrocław a od 1989 w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Zajmuje się operacyjnym leczeniem wodogłowia, wad wrodzonych układu nerwowego, wad naczyniowych układu nerwowego (w tym embolizacjami malformacji Galena), leczeniem endoskopowym torbieli mózgu, operacjami guzów mózgu i rdzenia, zmian pourazowych głowy, implantacją stymulatorów nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej, operacjami resekcyjnymi mózgu w leczeniu padaczki lekoopornej.LEKARZE

NEUROLODZYDr n. med.

Dorota Domańska-Pakieła


Kierownik Medyczny MediPark. Specjalista pediatra oraz specjalista II stopnia neurologii dziecięcej. Starszy asystent w Klinice Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Posiada licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Konsultuje pacjentów z:
•   padaczką,
•   zaburzeniami neurorozwojowymi,
•   chorobami skórno-nerwowymi (fakomatozami), opóźnionym rozwojem mowy,
•   autyzmem,
•   zaburzeniami snu,
•   bólami głowy,
•   mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem, umysłowym,
•   drgawkami gorączkowymi,
•   po urazach głowy i neuroinfekcjach.

Dodatkowo przeprowadza kwalifikacje do szczepień ochronnych u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi; opisuje badania EEG u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dr

Julita Borkowska


Specjalista pediatra II stopnia , specjalista neurolog dziecięcy.
Asystent w Klinice Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.
Konsultuje pacjentów w zakresie neurologii dziecięcej, w tym: obciążenia okresu ciążowo-okołoporodowego, zaburzenia neurorozwojowe, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia rozwoju mowy, trudności szkolne, autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, diagnostyka drgawek, padaczka, bóle głowy, choroby skórno-nerwowe, choroby nerwowo-mięśniowe, stwardnienie rozsiane, wskazania i przeciwwskazania neurologiczne do szczepień ochronnych.
Dr

Edyta Michałkiewicz


Specjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Dr n. med.

Dariusz Rokicki


Specjalista w zakresie pediatrii metabolicznej, pediatrii.

Pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.

Konsultuje pacjentów w zakresie wrodzonych chorób metabolicznych.
Dr

Dymitr Kostrica


Ukończył Uniwersytet Medyczny we Lwowie. Następnie uzyskał specjalizację z neurologii najpierw na Ukrainie a następnie w wiodących klinikach neurologicznych w Warszawie. Między innymi w Klinice i Katedrze Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 1a, Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kondratowicza. Podczas pracy w klinikach prowadził zajęcia praktyczne dla studentów medycyny.

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń neurologicznych (EFNS,  PTN).

Brał  udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób neurologicznych (nerwowo-mięśniowe, demielinizacyjne, pozapiramidowe, padaczka, choroby uwarunkowane genetycznie i o podłożu naczyniowym, choroby kręgosłupa, bóle i zawroty głowy, migrena). Interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej i stanami chorobowymi z pogranicza psychiatrii i neurologii. Włada pięcioma językami (polski, angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański).LEKARZE

OKULIŚCIDr n. med.

Krystyna Kanigowska


Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki. Zastępca Kierownika Kliniki Okulistyki – Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Okulista z wieloletnim stażem klinicznym, specjalizujący się w leczeniu operacyjnym schorzeń narządu wzroku u dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European  Society of Cataract & Refractive Surgery. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za dotychczasowe osiągnięcia.
Dr

Renata Sołdacka


Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2009 – 2014 staż specjalizacyjny z okulistyki w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. Jerzego Szaflika, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13, Warszawa; oraz staż z okulistyki dziecięcej w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Miedzylesiu 2014 r.LEKARZE

ONKOLODZYDr

Katarzyna Bilska


Specjalista pediatra w zakresie rehabilitacji medycznej oraz onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka
Dr n. med.

Andrzej Szafrański


Specjalista chirurg i onkolog dziecięcy. Wieloletni pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.
Dr n. med.

Anna Wakulińska


Specjalista I i II stopnia w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr

Marzena Stypińska


Specjalista w zakresie pediatrii. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej. Starszy Asystent w Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

OTOLARYNGOLODZYDr

Danuta Chojnacka-Wądołowska


Specjalista w zakresie audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii. Pracownik Oddziału Audiologii i Foniatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

ORTODONCILek. dent.

Izabela Michalak


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, koordynatorka sekcji ortodontycznej PTSS. Zajmuje się ortodoncją oraz stomatologią zachowawczą. Cechuje się dużą empatią oraz perfekcjonizmem szczególnie docenianym przez pacjentów mających duże wymagania estetyczne.LEKARZE

ORTOPEDZIDr

Grażyna Szymańska-Poksińska


Specjalista I i II stopnia rehabilitacji medycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Zastępca Ordynatora Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.
Dr

Waldemar Przybysz


Specjalista ortopeda, traumatolog dziecięcy. Pracownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy.LEKARZE

PEDIATRZYProf. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i gastroenterologii. Ordynator Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Przeprowadza konsultacje m.in. w zakresie przewlekłych chorób dróg oddechowych, żywienia dzieci, biegunek, bóli brzucha, alergii i nietolerancji pokarmowych, braku apetytu, zaburzeń odżywiania.
Dr

Joanna Gzik


Specjalista pediatra. Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Pediatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, z wielkimi sukcesami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej dzieci.
Dr n. med.

Małgorzata Pac


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii klinicznej. Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr

Edyta Michałkiewicz


Specjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Dr n. med.

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii.
Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, transplantolog.

Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka”. Obecnie konsultant Kliniki Chirurgii I Transplantacji Narządów w „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się konsultacjami pediatrycznymi, dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego i leczenia żywieniowego.
Lek.

Martyna Szwejkowska


Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracownik Oddziału Klinicznego Obserwacyjno – Izolacyjnego i Pediatrii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Dr

Agnieszka Szczukocka-Zych


Specjalista pediatrii. Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Lek.

Ewelina Klimek


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Lekarz w Oddziale Patologii Noworodka i Niemowlęcia w Szpitalu Dziecięcym im prof.dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.
Dr n. med.

Monika Lech


Dr n. med. Monika Lech doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako Kierownik Poradni Diabetologicznej, Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Ordynator Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie czy też Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wykładowca na kursach dla lekarzy specjalizujących się w diabetologii i pediatrii. Uczestniczka międzynarodowych badań klinicznych dotyczących m.in. cukrzycy. Członek Rady Konsultacyjnej Programu PoZdro! Fundacji Medicover.LEKARZE

PULMONOLODZYDr n. med.

Ewa Urbanek Jóźwik


Specjalista I stopnia pediatrii, specjalista II stopnia alergologii oraz chorób płuc. Wieloletni pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju.
Dr n. med.

Iwona Skrzekowska – Baran


Pediatra, specjalista II stopnia z zakresu pulmonologii, z kilkudziesięcioletnią praktyką kliniczną. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego, w szczególnosci chorób układu oddechowego.LEKARZE

RADIOLODZYDr n. med.

Michał Brzewski


Specjalista II stopnia w zakresie radiologii. Ordynator Zakładu Radiologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr n. med.

Dorota Majak


Specjalista I stopnia w zakresie pediatrii. Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.SPECJALIŚCI

REHABILITACJI MEDYCZNEJDr

Edyta MichałkiewiczSpecjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.Dr

Katarzyna BilskaSpecjalista pediatra w zakresie rehabilitacji medycznej oraz onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka.Dr

Grażyna Szymańska-PoksińskaSpecjalista I i II stopnia rehabilitacji medycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Zastępca Ordynatora Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.


LEKARZE

STOMATOLODZYDr

Krzysztof Ofczarski


Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Wydziału Stomatologii. Uczestnik licznych szkoleń oraz kursów z zakresu endodoncji oraz stomatologii zachowawczej.Dr

Izabela Michalak


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, koordynatorka sekcji ortodontycznej PTSS. Zajmuje się ortodoncją oraz stomatologią zachowawczą. Cechuje się dużą empatią oraz perfekcjonizmem szczególnie docenianym przez pacjentów mających duże wymagania estetyczne.
Dr

Maciej Michalak


Absolwent Uniwersytetu Medyczny w Lublinie. Pracownik Kliniki Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Specjalizant chirurgii stomatologicznej, implantolog, członek Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.SPECJALIŚCI

TRAUMATOLODZYDr

Waldemar Przybysz


Specjalista ortopeda, traumatolog dziecięcy. Pracownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy.LEKARZE

UROLODZYDr n. med.

Stanisław Warchoł


Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej oraz specjalista urolog dziecięcy. Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (aktualnie przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa), Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Baltic Association of Paediatric Surgeons.
Dr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy. Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Dr

Karolina Oskroba


Specjalista chirurg i urolog dziecięcy.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pracownik Kliniki Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

TERAPIA

FIZJOTERAPEUCIMgr

Małgorzata Barcikowska


Magister fizjoterapii. Certyfikowana terapeutka „Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji „FITS” (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).

•   Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży, kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz wg koncepcji „FITS”
•   Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci z wykorzystaniem terapii PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej, Medical Taping.
•   Fizykoterapia
Mgr

Katarzyna Hrynyszyn


Magister fizjoterapii. Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT – BOBATH oraz terapii VOJTY. Asystent w klinice neurologii oraz zakładzie usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka. Absolwentka szkolenia Vojty prowadzonego przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V. w Monachium oraz kursów: kinesjologytaping, trójwymiarowa terapia stopy wg Barbary Zukunft – Hueber, SI – kurs I stopnia.
•   Instruktaż pielęgnacyjny w oparciu o metodę NDT – Bobath oraz instruktaż ćwiczeń wspomagających prawidłowy rozwój niemowląt
•   Diagnostyka neurorozwojowa niemowląt
•   Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży
•   Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci metodą Vojty oraz zgodnie z koncepcją NDT – Bobath
•   Terapia stóp niemowląt i dzieci wg Zukunft – Hueber
•   Kinesiologytaping
•   Możliwość prowadzenia terapii w języku niemieckim

Mgr

Sławomir Rolka


Magister rehabilitacji ruchowej. Certyfikowany terapeuta metody Vojty, PNF, PNF-skoliozy, Medical Taping Absolwent szkolenia na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
•   Diagnostyka neurorozwojowa niemowląt
•   Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży
•   Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci metodą Vojty
•   Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci z wykorzystaniem terapii PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej, Medical  Taping.
Mgr

Ewa Saks


Magister fizjoterapii. Certyfikowana terapeutka metody PNF, PNF – skoliozy, terapii tkanek miękkich (techniki energizacji mięśni). Pracownik Kliniki Pediatrii i Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka.

 • Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu, kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metody PNF i terapii tkanek miękkich
 • FizykoterapiaKatarzyna Sawow


Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT – BOBATH

Starszy asystent w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu na Pododdziale Dziennym
Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

Absolwentka kursów: Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath, SI – kurs I i II stopnia, PNF
podstawowy, Medical Taping Concept oraz licznych warsztatów z zakresu rehabilitacji
funkcjonalnej, analizy chodu oraz doboru zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym.

 • Instruktaż pielęgnacyjny w oparciu o metodę NDT – Bobath oraz instruktaż ćwiczeń wspomagających prawidłowy rozwój niemowląt i małych dzieci.
  • Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży
  • Diagnostyka i terapia niemowląt zgodnie z koncepcją NDT – Bobath
  • Ocena i terapia funkcjonalna dzieci z MPD
  • Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci z wykorzystaniemelementów terapii PNF, SI, treningu siłowego, terapii tkanek miękkich, Medical Taping.

Mgr

Karolina Zych


Magister Akademii Wychowania Fizycznego im.Jozefa Piłsudskiego w Warszawie wydział Rehabilitacji.
Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i dorosłych z wykorzystaniem terapii PNF i terapi tkanek miękkich.
Absolwentka kursów:
– Terapia manualna Kaltenborn-Evjenth Concept UEX i OEX,
– Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
– Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego,
– Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego,
– Kinesiology Taping
– Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
– Masaż leczniczy I i II stopnia.
Uczestniczka konferencji warsztatowych: Techniki powięziowe w fizjoterapii, Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych.
Fizykoterapia.

DIETETYCYMgr

Ewa Krawiecka


Prowadzi szkolenia z zakresu diety ketogennej stosowanej w leczeniu padaczki lekoopornej. Opracowuje dietę w oparciu o konkretne problemy związane z żywieniem (np. wysoki poziom cholesterolu i odchudzanie). Dieta planowana jest na bazie wywiadu żywieniowego.
Mgr

Wioletta Rządkowska – Sygit


Proponowane usługi w ramach konsultacji:

 • diety redukcyjne,
 • diety oczyszczające,
 • diety wzmacniające,
 • wspomagające leczenie chorób niezakaźnych,
 • wspomagające w leczeniu depresji,
 • nietolerancji pokarmowych,
 • zdrowa dieta kobiet w ciąży oraz młodych mam,
 • edukację żywieniową dzieci, młodzieży i dorosłych  w ramach zasad zdrowego żywienia,
 • trening zdrowego odżywiania dla każdego.


LOGOPEDZIMgr

Aneta Cieplicka


Neurologopeda. Magister neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz filologii polskiej, specjalność logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga”, w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji w Zagórzu jak również w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie.
Zajmuje się problemami związanymi z:
•   dysleksją,
•   dwujęzycznością
•   dysglosją,
•   nabywaniem i rozwojem systemu językowego dzieci niesłyszących
•   diagnozuje dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, afazją, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej).
Mgr

Katarzyna Dragan-Bartoń


Magister logopedii, neurologopedii oraz zaburzeń komunikacji. Terapeuta zaburzeń mowy i komunikacji, pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie opóźnień w rozwoju mowy dzieci. Specjalizuje się w terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, psychologicznym oraz funkcjonalnym u dzieci, młodzieży  i dorosłych, a w szczególności:
zaburzeń napięcia mięśni artykulacyjnych oraz fonacyjnych,
dyslalii – zaburzeń artykulacji,
dyzartrii – zaburzeń dźwięczności mowy,
jąkania – zaburzeń ciągłości wypowiedzi,
afazji – zaburzeń związanych z incydentami neurologicznymi,
swoistych zaburzeń mowy w autyzmie i Zespole Aspergera,
alalii – nieodkształcania mowy u dzieci,
mutyzmu,
komunikacji alternatywnej i wspierającej.
Prowadzi również diagnostykę zaburzeń mowy i kompetencji komunikacyjnej oraz zajęcia wspierające poprawną wymowę przy dwujęzyczności.
Mgr

Anna Szwedes


Neurologopeda, pedagog dziecięcy. Pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k.Warszawy. Obecnie prowadzi praktyki ze studentami logopedii z dysartrii i terapii karmienia niemowląt oraz z mózgowego porażenia dziecięcego. Jest pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Specjalizuje się w:

 • rozwoju i terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej,
 • stymulacji funkcji pokarmowych w m.p.d., w zespołach genetycznych, z sondą ,
 • prowadzeniu terapii dzieci autystycznych, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego.

W swojej pracy wykorzystuje wiele metod m.in.metodę werbotonalną, metodę czuciową w wywoływaniu głosek, terapię regulacyjną ustno -twarzową w nieprawidłowym napięciu mięśniowym oraz kinesiotaping wg. Ester de Ru (2017).ORTOPTYŚCIMgr

Joanna Zdybel


Dyplomowany ortoptysta.

Wykonuje następujące badania:
–  badania na synoptoforze (kąty zeza, stopnie widzenia obuocznego)
–  badania widzenia stereoskopowego
–  badania ostrości wzroku do dali i bliży
–  badania ortoptyczne u dzieci pod kątem trudności szkolnych
–  profilaktyczne badania narządu wzroku u dzieci w szkołach i przedszkolach

Prowadzi zajęcia w zakresie:
– leczenia niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne)
– leczenia zaburzeń obuocznego widzenia (ćwiczenia ortoptyczne)
– ćwiczeń jednoczesnej percepcji
– ćwiczeń fuzji – ćwiczenia zakresu fuzji
– ćwiczeń widzenia stereoskopowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej
– ćwiczeń ruchomości mięśni gałek ocznych
– ćwiczeń konwergencji (zbieżności oczu)
– ćwiczeń rehabilitacyjnych aparatu ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym w  różnego rodzaju zezach
– nauki dzieci i ich rodziców technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu

Ćwiczenia ortoptyczne są niezastąpionym elementem w:
–  ustaleniu widzenia obuocznego istotnego przed i po zabiegu operacyjnym zeza
–  wyrównaniu zeza ukrytego przechodzącego w zez jawny
– procesie kontrolowania zeza okresowegoPSYCHOLODZYMgr

Anna Depta


Psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych.
Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.
Mgr

Izabella Kurzejewska


Psycholog wychowawczy. Biegły sądowy. Współpracuje z działami psychologii różnych wydawnictw.
Ocena dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, zaburzenia zachowania, trudności adaptacyjne i wychowawcze, zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, ocena dojrzałości szkolnej, poradnictwo dla rodziców, terapia dzieci z problemami nerwicowymi i objawami lękowymi, terapia dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami mowy i trudnościami szkolnymi. Testy psychologiczne.INTEGRACJA SENSORYCZNAMgr

Anna Depta


Psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych.
Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.
Mgr

Monika Majcher


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Magister pedagogiki na kierunku pedagogika ogólna. Specjalizacja animacja społeczno- kulturalna.
Mgr

Izabela Kacperska


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Magister psychologii oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne.TERAPIA RĘKIMgr

Monika Majcher


mgr pedagogiki, terapeuta ręki zajęciowy; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.
Terapeuta ze specjalnością terapia ręki w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.
Kursy i szkolenia:
•   polsko – holenderski kurs medyczny „Postępy w terapii i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Kurs dla zaawansowanych” pod  patronatem kliniki rehabilitacji Centrum Medycznego Wolnego uniwersytetu w Amsterdamie,
•   kurs „Terapia ręki”,
•   kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”®,
•   szkolenie Wprowadzające do Programu Wychowawczo-profilaktycznego Wartości Życia,
•   kurs dla instruktorów terapii zajęciowej zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i Fundacją Mielnica,
•   szkolenie obsługi do reedukacji funkcji ręki ARMEO.

BADANIA

TECHNICY

EEGMgr

Edyta Sadoch
Mgr

Barbara BłachnioPIELĘGNIARKIJoanna Jaworska-Pyzel


Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

Kwalifikacje:

Kurs EKG, szczepień, testów skórnych, resuscytacji i reanimacji.

Edukator cukrzycy, chorób HIV i pierwszej pomocy.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi i dziećmi.
Mgr

Sandra Sztal


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doświadczenie zawodowe w pracy w Centrum Zdrowa Dziecka w Warszawie (Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych). Obecnie praca w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury (Oddział Traumatologii i Neurochirurgii – wchodzący w skład dziecięcego centrum urazowego). Uczestniczka wielu konferencji naukowych z zakresu pediatrii i neonatologii oraz czynna uczestniczka szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.
Kursy specjalistyczne z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową.
Certyfikat z obsługi portów naczyniowych.


logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: office@medipark.pl

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.