OLIGOFRENOPEDAGOG


TERAPIA

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów

Terapeuta dzięki wykorzystaniu specjalistycznych metod i technik pracy z dzieckiem wpływa korzystnie na:

 • koncentrację uwagi
 • pamięć
 • rozwój mowy
 • komunikację społeczną
 • wyciszenie układu nerwowego
 • regulację napięcia mięśniowego
 • prawidłową integrację odruchów
 • wsparcie potencjału urodzeniowego
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa
 • zabezpieczenie prawidłowego rozwoju dziecka
 • inne skutki nieprawidłowego przebiegu ciąży i porodu

Ścisła współpraca terapeuty z rodzicami dziecka pozwala na:

 • zrozumienie sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko i rodzina
 • poznanie reakcji dziecka i metod współpracy z nim w trakcie terapii również w warunkach domowych
 • wzrost świadomości rodzicielskiej
 • prawidłowe i świadome relacje rodzinne

DLA KOGO – dzieci, młodzież

 • Zespół Aspergera
 • Autyzm
 • ADHD
 • Zaburzenia motoryki i mowy
 • Upośledzenie umysłowe / sprzężenia
 • Porażenie mózgowe / niedotlenienie podczas porodu
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Zaburzenia motoryki małej i precyzyjnej
 • Zaburzenia snu
 • Moczenie nocne
 • Choroba lokomocyjna
 • Lęk wysokości
 • Nieprawidłowe zachowania
 • Nadpobudliwość
 • Trudności w skupieniu uwagi
 • Izolacja od rówieśników
 • Niewydolność fizyczna
 • Nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce
 • Obojętność
 • Trudności z codziennymi czynnościami

Zapisy pod numerem 504 148 518


LEKARZE

OLIGOFRENOPEDAGODZYMgr

Agata Śladewska


Magister pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki.

Certyfikowana terapeutka metod:
– dr SwietłanyMasgutowej – Neurosensmotryczna Integracja Odruchów

 • Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna
 • Integracja Odruchów Twarzy
 • Integracja Odruchów Posturalnych i Dynamicznych z całościowym systemem ciała,
 • Archetypy Rozwoju Motorycznego

– dr Paula i Gail Dennison – Kinezjologia Edukacyjna

 • Brain Gym (Gimnastyka Mózgu)

– Drama i Teatr w edukacji i profilaktyce

 • Ocena stopnia integracji odruchów oraz terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych
 • Stymulacja prawidłowego rozwoju noworodków
 • Wsparcie świadomości rodzicielskiej


logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.