FIZYKOTERAPEUCI


Fizykoterapeuta wykonuje zabiegi polegające na oddziaływaniu na organizm człowieka różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonych sztucznie np.: ciepło, światło, pole magnetyczne, drgania mechaniczne, prąd elektryczny, różnego rodzaju promieniowanie.

Wskazania do wizyty u fizykoterapeuty:

  • zapalenie ucha środkowego
  • zapalenie zatok
  • atopowe zapalenie skóry
  • porażenie nerwu trójdzielnego i inne zaburzenia nerwów obwodowych
  • stan po przebytych urazach ( zwichnięcie, skręcenie stawu, krwiak, obrzęk, blizna)
  • stan po złamaniach kości
  • zespoły bólowe pochodzenia neurologicznego (nerwobóle, rwa kulszowa, dyskopatia)

FIZYKOTERAPEUCIMgr

Małgorzata Barcikowska


Certyfikowana terapeutka „Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji „FITS” (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).

  • Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży, kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz wg koncepcji „FITS”
  • Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci z wykorzystaniem terapii PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej, Medical Taping.
  • FizykoterapiaMgr

Ewa Saks


Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT – Bobath.

Pracownik Kliniki Pediatrii oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki
i Dziecka.

Pozostałe kursy: Kurs terapii oddechowej noworodków i małych dzieci metodą AFE, PNF podstawowy, PNF i skoliozy, Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka, Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich (techniki energizacji mięśni).

Udział w licznych konferencjach i warsztatach o tematyce pediatrycznej.

– Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt zgodnie z koncepcją NDT – Bobath

– Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży

– Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży

– Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich

– Terapia oddechowalogo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.