NASI

LEKARZELEKARZE

ALERGOLODZYDr

Agnieszka Szczukocka-Zych


Alergolog, Pediatra, Lekarz medycyny podróży


WIĘCEJ


Dr n.med.

Iwona Skrzekowska-Baran


Pulmonolog dziecięcy, Pediatra, Pulmonolog dla dorosłych


WIĘCEJ

LEKARZE

CHIRURDZYDr n. med.

Stanisław Warchoł


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr n. med.

Karina Felberg


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr

Karolina Oskroba


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr

Michał Gogolewski


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJDr

Jerzy Wassermann


Ortopeda dziecięcy, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ

LEKARZE

CHOROBY METABOLICZNEDr n. med.

Dariusz Rokicki


Pediatra, Specjalista pediatrii metabolicznej, Neurolog


WIĘCEJ

LEKARZE

DERMATOLODZYDr n. med.

Małgorzata Niemojewska


Dermatolog, Wenerolog


WIĘCEJ

LEKARZE

ENDOKRYNOLODZYDr n. med.

Alicja Korpysz


Pediatra, Endokrynolog dziecięcy, Diabetolog dziecięcy


WIĘCEJ


Dr n. med.

Izabela Rogozińska


Pediatra, Endokrynolog


WIĘCEJ

LEKARZE

GASTROENTEROLODZYDr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Gastroenterolog, Pediatra, Transplantolog


WIĘCEJ


Prof. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Gastroenterolog dziecięcy, Pediatra, Pediatra metaboliczny


WIĘCEJ


Dr hab. n. med.

Adam Szarszewski


Gastroenterolog dziecięcy, Pediatra, Gastroenterolog


WIĘCEJ

LEKARZE

GENETYCYDr n. med.

Anna Kutkowska-Kaźmierczak


Genetyk kliniczny, Pediatra


WIĘCEJ

SPECJALIZACJA

GINEKOLODZYProf. dr hab. n. med.

Artur Jakimiuk


Specjalista ginekologii i położnictwa, onkologii ginekologicznej, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.


WIĘCEJ


Dr

Jolanta Szufladowicz – Woźniak


Ginekolog dziecięcy, Specjalista ginekologii i Położnictwa


WIĘCEJ


Dr n. med.

Ewa Zbucka (Zwolińska)


Ginekolog, Specjalista ginekologii i położnictwa


WIĘCEJ


Lek.

Hanna Błaszczyk


Ginekolog, Ginekolog dziecięcy


WIĘCEJDr n. med.

Marcin Januszewski


Ginekolog


WIĘCEJ


Lek.

Kamil Pluta


Ginekolog


WIĘCEJ

SPECJALIZACJA

HEMATOLODZYDr

Marzena Stypińska


Hematolog, Pediatra, Onkolog dziecięcy


WIĘCEJ


Dr

Natalia Jakacka


Hematolog


WIĘCEJ

LEKARZE

INTERNIŚCI


LEKARZE

IMMUNOLODZYDr hab. n.med. profesor IPCZD

Małgorzata Pac


Pediatra, Immunolog kliniczny


WIĘCEJ


Dr hab. n. med.

Barbara Pietrucha


Pediatra, Immunolog kliniczny


WIĘCEJ

LEKARZE

KARDIOLODZYDr

Monika Brzezińska


Kardiolog dziecięcy, Kardiolog, Pediatra


WIĘCEJ


Dr

Piotr Perdeus


Kardiolog dziecięcy, Pediatra


WIĘCEJ


Dr n. med.

Jacek Skiendzielewski


Kardiolog dziecięcy, Pediatra


WIĘCEJ


Dr hab. n. med

Agnieszka Kapłon – Cieślicka


Kardiolog


WIĘCEJ


SPECJALIŚCI

MEDYCYNY ESTETYCZNEJDr n. med.

Karina Felberg


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr n. med.

Małgorzata Niemojewska


Dermatolog, Wenerolog


WIĘCEJ

LEKARZE

NEFROLODZYDr hab. n.med.

Małgorzata Mizerska-Wasiak


Nefrolog, Pediatra


WIĘCEJ


Dr hab. n. med.

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska


Nefrolog dziecięcy, Pediatra


WIĘCEJ


Dr

Beata Pacanowska


Nefrolog, Neonatolog, Pediatra


WIĘCEJ


LEKARZE

NEONATOLODZYDr

Beata Pacanowska


Nefrolog, Neonatolog, Pediatra


WIĘCEJ


Dr

Joanna Gzik


Pediatra


WIĘCEJ

LEKARZE

NEUROCHIRURDZYDr n. med.

Mikołaj Eibl


Neurochirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr

Krzysztof Drabik


Neurochirurg dziecięcy


WIĘCEJ

LEKARZE

NEUROLODZYDr n. med.

Dorota Domańska-Pakieła


Neurolog dziecięcy, Epileptolog, Pediatra


WIĘCEJ


Dr n. med.

Marta Bogotko


Neurolog dziecięcy, Neurolog, Pediatra


WIĘCEJ


Dr

Julita Borkowska


Neurolog dziecięcy, Pediatra


WIĘCEJ


Dr n. med.

Julia Buczek


Neurolog


WIĘCEJDr

Edyta Michałkiewicz


Neurolog dziecięcy, Pediatra


WIĘCEJ

LEKARZE

OKULIŚCIDr n. med.

Krystyna Kanigowska


Okulista


WIĘCEJ


Dr

Renata Sołdacka


Okulista


WIĘCEJ

LEKARZE

ONKOLODZYDr n.med.

Katarzyna Bilska


Onkolog, Pediatra, Specjalista rehabilitacji medycznej


WIĘCEJ


Dr

Marzena Stypińska


Hematolog, Pediatra, Onkolog dziecięcy


WIĘCEJ

LEKARZE

ORTOPEDZIDr n. med.

Waldemar Przybysz


Ortopeda, Traumatolog dziecięcy


WIĘCEJ


Dr hab. n. med.

Wojciech Glinkowski


Ortopeda


WIĘCEJ


Dr

Jerzy Wassermann


Ortopeda dziecięcy, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ

LEKARZE

OTOLARYNGOLODZYDr n. med.

Anna Piotrowska


Otolaryngolog, Audiolog, Foniatra


WIĘCEJ


lek.

Magdalena Frąckiewicz


Otolaryngolog


WIĘCEJ

LEKARZE

PEDIATRZYProf. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Gastroenterolog dziecięcy, Pediatra, Pediatra metaboliczny


WIĘCEJ


Dr

Joanna Gzik


Pediatra


WIĘCEJ


Dr hab. n.med. profesor IPCZD

Małgorzata Pac


Pediatra, Immunolog kliniczny


WIĘCEJ


Dr

Edyta Michałkiewicz


Neurolog dziecięcy, Pediatra


WIĘCEJDr

Beata Pacanowska


Nefrolog, Neonatolog, Pediatra


WIĘCEJ


Dr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Gastroenterolog, Pediatra, Transplantolog


WIĘCEJ


Lek.

Martyna Szwejkowska


Pediatra


WIĘCEJ


Dr

Agnieszka Szczukocka-Zych


Alergolog, Pediatra, Lekarz medycyny podróży


WIĘCEJDr hab. n.med.

Małgorzata Mizerska-Wasiak


Nefrolog, Pediatra


WIĘCEJ


Dr n.med.

Iwona Skrzekowska-Baran


Pulmonolog dziecięcy, Pediatra, Pulmonolog dla dorosłych


WIĘCEJ

PSYCHIATRZYDr

Małgorzata Wielorańska


Psychiatra


WIĘCEJ

LEKARZE

PULMONOLODZYDr n.med.

Iwona Skrzekowska-Baran


Pulmonolog dziecięcy, Pediatra, Pulmonolog dla dorosłych


WIĘCEJ


Dr n. med.

Teresa Bielecka


Pulmonolog dziecięcy, Pediatra, Pulmonolog


WIĘCEJ


Dr hab. n.med.

Tadeusz Przybyłowski


Pulmonolog, Specjalista chorób wewnętrznych


WIĘCEJ

LEKARZE

RADIOLODZYDr n. med.

Michał Brzewski


Radiolog


WIĘCEJ


Dr

Piotr Majcher


Radiolog


WIĘCEJ

SPECJALIŚCI

REHABILITACJI MEDYCZNEJDr

Edyta Michałkiewicz


Neurolog dziecięcy, Pediatra


WIĘCEJ


Dr n.med.

Katarzyna Bilska


Onkolog, Pediatra, Specjalista rehabilitacji medycznej


WIĘCEJ

SPECJALIŚCI

REUMATOLODZY


LEKARZE

STOMATOLODZYLek. Dent.

Liliana Kot-Banaszewska


Stomatologia estetyczna,
Protetyka


WIĘCEJ


Lek. Dent.

Agnieszka Janiuk-Komorniczak


Chirurgia stomatologiczna,
Implantologia


WIĘCEJ


Lek. Dent.

Klaudia Caban-Zwierz


Endodoncja (leczenie kanałowe w mikroskopie),
Stomatologia zachowawcza


WIĘCEJ


Lek. Dent.

Anna Cichoń–Modzelewska


Ortodoncja dorosłych i dzieci


WIĘCEJLek. Dent.

Wioletta Słapek


Stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci,
Wizyty adaptacyjne dla najmłodszych


WIĘCEJ


Lek. Dent.

Mariola Iwaniak


Ortodoncja dorosłych i dzieci


WIĘCEJ

SPECJALIŚCI

TRAUMATOLODZYDr n. med.

Waldemar Przybysz


Ortopeda, Traumatolog dziecięcy


WIĘCEJ

LEKARZE

UROLODZYDr n. med.

Stanisław Warchoł


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr n. med.

Karina Felberg


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr

Karolina Oskroba


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ


Dr

Michał Gogolewski


Chirurg, Chirurg dziecięcy


WIĘCEJ

LEKARZE

WENEROLODZYDr n. med.

Małgorzata Niemojewska


Dermatolog, Wenerolog


WIĘCEJTERAPIA

APD – ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO


FIZJOTERAPEUCIMgr

Sławomir Rolka


Certyfikowany terapeuta metody Vojty, Magister rehabilitacji ruchowej, PNF, PNF-skoliozy


WIĘCEJ


Mgr

Wojciech Matej


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Magister fizjoterapii


WIĘCEJ


Mgr

Natalia Halla


Diagnostyka i terapia niemowląt, dzieci oraz młodzieży


WIĘCEJ


Izabela Kacperska


Rozpoznawanie potrzeb każdego dziecka i prowadzenie terapii, której filarem jest poczucie bezpieczeństwa


WIĘCEJ

LOGOPEDZIMgr

Kamila Jarocka


Neurologopeda, Pedagog specjalny


WIĘCEJ


Mgr

Małgorzata Rusecka


Logopedka, mioterapeutka


WIĘCEJ

PSYCHOLODZYMgr

Anna Ostasz


Psycholog, Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej


WIĘCEJ


Mgr

Izabella Kurzejewska


Psycholog wychowawczy


WIĘCEJ


Mgr

Emilia Skoneczko


Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog


WIĘCEJ

INTEGRACJA SENSORYCZNAMgr

Anna Ostasz


Psycholog, Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej


WIĘCEJ


Mgr

Wojciech Matej


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Magister fizjoterapii


WIĘCEJ


Mgr

Emilia Skoneczko


Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog


WIĘCEJ

TERAPIA RĘKIMgr

Emilia Skoneczko


Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog


WIĘCEJ

UROTERAPIAMgr

Małgorzata Sztygowska


Uroterapeuta, Magister fizjoterapii


WIĘCEJBADANIA

TECHNICY

EEGMgr

Barbara Błachnio


Technik EEG


WIĘCEJ


Mgr

Ewa Korzeniowska


Technik EEG


WIĘCEJ


Mgr

Agata Piechota


Elektroradiolog, Badania EEG


WIĘCEJ

POŁOŻNEMgr

Katarzyna Zielińska


Położna


WIĘCEJ

PIELĘGNIARKIJoanna Jaworska-Pyzel


Pielęgniarka


WIĘCEJ


Dorota Barcikowska-Mitura


Pielęgniarka


WIĘCEJ


Paulina Toporek


Pielęgniarka


WIĘCEJ


Renata Imiełowska


Pielęgniarka, Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego, Pletyzmografia


WIĘCEJ


logo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem podziemnym dla pacjentów.

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.