NASI

LEKARZE

LEKARZE

ALERGOLODZYDr n.med.

Agnieszka Mazur


Specjalista pediatrii i alergologii, doktor nauk medycznych. Od roku 2002 pracownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. Wieloletni nauczyciel akademicki.
Dr

Agnieszka Szczukocka-Zych


Specjalista pediatrii. Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr n.med.

Iwona Skrzekowska-Baran


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i
pulmonologii dzieci i dorosłych. Jest Dr n. med. z ponad 30 letnią praktyką kliniczną.
Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu
alergicznym takich jak astma oskrzelowa.

Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne takie jak przezklatkowe USG płuc. Które
jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane
podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i
wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako
„nowoczesnym stetoskopem”.

Ponadto prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii.
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika
Technologii Medycznych oraz liczne kursy doskonalące w tym organizowane prze
Oxford Univeristy oraz London School of Economy.

Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia. Współautorka książek: “Pricing Ceny
leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” Kraków/ Warszawa 2009 oraz
”Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” Kraków 2011. Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022”
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.
Dr

Edyta Lech-Kasprowicz


Ukończyła II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym.
Posiada specjalizację z alergologii i chorób wewnętrznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii oraz w Klinice Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala CSK MSWIA w Warszawie, w której pracuję do chwili obecnej.
Doktor posiada wieloletnie doświadczenie w lecznictwie ambulatoryjnym, udzielając konsultacji lekarskich w licznych placówkach medycznych.
Alergologia jest dziedziną intensywnie rozwijającą się w ciągu ostatnich lat.
Dzięki nowym możliwościom diagnostycznym, terapeutycznym, w tym diagnostyce komponentowej, immunoterapii, terapii biologicznej, daje duże możliwości poprawy jakości życia pacjentów z wywiadem alergii wieloważnej, wstrząsów anafilaktycznych, astmy trudnej i ciężkiej, pokrzywek idiopatycznych, obrzęków naczynioruchowych , atopowego zapalenia skóry,
wyprysku kontaktowego oraz wielu innych zarówno u dzieci jak i dorosłych.
Tylko wczesna diagnostyka i leczenie począwszy od wieku niemowlęcego może zahamować postęp marszu alergicznego, prowadzącego w końcowej fazie do rozwoju astmy.
Swoją wiedzę i doświadczenie regularnie poszerza na licznych konferencjach, kongresach, szkoleniach, a praca zawodowa jest jedną z jej pasji.LEKARZE

CHIRURDZYDr n. med.

Stanisław Warchoł


Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej oraz specjalista urolog dziecięcy.Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.Zastępca Ordynatora Urologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Krajowy konsultant w dziedzinie urologii dziecięcej.
Dr

Karolina Oskroba


Specjalista chirurg i urolog dziecięcy.Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Pracownik Kliniki Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Dr

Michał Gogolewski


Absolwent Warszawskiego Uniwersytety Medycznego w Warszawie. Specjalista z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej.
Swoje doświadczenie zdobywał w Klinice Chirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Klinice Urologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” gdzie obecnie pracuje.LEKARZE

CHOROBY METABOLICZNEDr n. med.

Dariusz Rokicki


Specjalista w zakresie pediatrii metabolicznej, pediatrii.

Pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.
Konsultuje pacjentów w zakresie wrodzonych chorób metabolicznych.LEKARZE

DERMATOLODZYDr

Małgorzata Niemojewska


Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację z dermatologii-wenerologii. Swoje doświadczenie zdobyła w szpitalu dermatologicznym na Lesznie oraz w Klinice Dermatologii w szpitalu MSWiA na Wołoskiej jak również przez kilka lat w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w szpitalu zakaźnym zajmując się ludźmi zakażonymi HIV.LEKARZE

ENDOKRYNOLODZYDr n. med.

Alicja Korpysz


Endokrynolog dziecięcy z kilkunastoletnim stażem pracy.Specjalizacja z Pediatrii II stopień, Endokrynologii , Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej  oraz DIU (Endokrynologia z Diabetologią Dziecięcą) w Paryżu (Uniwersytet V – Paryż).Praca w Klinice Endokrynologii IPCZD (Instytut – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (aktualnie starszy asystent Poradni Endokrynologii IPCZD), następnie w INSERM (jednostka naukowa) w szpitalu „Robert Debre” w Paryżu (terapia leptyną dzieci z wrodzoną lipoatrofią).Doktorat w zakresie insulinooporności u dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną (małą urodzeniową masą ciała).Udział w licznych posiedzeniach naukowych, kongresach światowych ( ESPE). Udział w badaniach klinicznych : „Terapia hormonem wzrostu dzieci z urodzeniową małą masą ciała (SGA)”.Członek polskiego PTED (Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej) i francuskiego SFEDP (Francuskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej).
Dr n. med.

Izabela Rogozińska


Specjalista II stopnia w zakresie endokrynologii oraz I i II stopnia w zakresie pediatrii.Starszy asystent Oddziału Klinicznego Endokrynologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.LEKARZE

GASTROENTEROLODZYDr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, transplantolog.Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka”. Obecnie konsultant Kliniki Chirurgii I Transplantacji Narządów w „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się konsultacjami pediatrycznymi, dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego i leczenia żywieniowego.
Prof. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Prof. nadzw. dr hab. med. Kamil K. Hozyasz od wielu lat zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dzieci z:Chorobami przewodu pokarmowego (celiakia, alergia pokarmowa, refluks żołądkowo-przełykowy, zaparcia, bóle brzucha, zapalenia i przewlekłe zakażenia)Niedożywieniem i niedoborami witamin oraz mikroelementówZaburzeniami układu odpornościowego i nawracającymi infekcjami dróg oddechowychAutyzmem i zaburzeniami z kręgu autyzmu z problemami jelitowymiWrodzonymi zaburzeniami metabolizmu.Pomaga rodzicom najmłodszych pacjentów w ustaleniu w pełni dostosowanego do ich potrzeb, spersonalizowanego, sposobu żywienia i wspierania rozwoju psychosomatycznego.Prof. Hozyasz jest autorem ponad 200 prac naukowych, opublikowanych w wiodących polskich i zagranicznych czasopismach, jak m.in. PLOS One, American Journal of Gastroenterology, Molecular Neurobiology i Clinical Genetics. Do części prac poświęconych celiakii i nietolerancji glutenu, autyzmowi, żywieniu i wrodzonym wadom u dzieci jest zapewniony wolny dostęp dla wszystkich zainteresowanych. Artykuły
Dr hab. n. med.

Adam Szarszewski


Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku.
Specjalista pediatrii I i II stopnia. Specjalista gastroenterologii i  gastroenterologii dziecięcej.

Od 1987 roku pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i zastępcą Dyrektora Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed. Kierownik pracowni Endoskopii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych.

Konsultuje pacjentów w zakresie gastroenterologii dziecięcej, a szczególnie zagadnieniami zaparć, zespołów złego wchłaniania, celiakii, zapaleń żołądka i dwunastnicy, refluksu żołądkowo-przełykowego i dwunastniczo-żołądkowego, zaburzeń motoryki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.LEKARZE

GENETYCYDr n. med.

Anna Kutkowska-Kaźmierczak


Specjalista w zakresie genetyki klinicznej i pediatrii I stopnia. Adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.SPECJALIZACJA

GINEKOLODZYDr

Jolanta Szufladowicz – Woźniak


Specjalista I i II stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa.Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Odbyła praktyki zagraniczne w szpitalach uniwersyteckich w Rotterdamie i w Bernie. Uczestniczyła również w stażach zagranicznych w Queen Charlotte’s Maternity Hospital oraz w King’s College Hospital w Londynie.Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu ośrodkach medycznych. W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Mokotów, w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- Poradnia Ginekologii Dziecięcej. Następnie zaczęła pracę w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie na stanowisku Zastępcy Ordynatora Oddziału Położniczego.Poza ogromnym doświadczeniem zawodowym Pani Doktor jest bardzo ciepłą i życzliwą osobą z fantastycznym podejściem do Pacjentek.
Dr

Ewa Zwolińska


Ginekolog, położnik.Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny będąc wielokrotną stypendystką i stażystką ośrodków zagranicznych (Włochy, Indie, Tanzania). Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation z Londynu do wykonywania badania USG w 11 – 13 tygodniu ciąży z oceną przezierności karkowej i kości nosowej oraz testów PAPPA. Specjalizuje się w prowadzeniu ciąży fizjologicznej i powikłanej, wykonywaniu badań USG (również 3D i 4D) oraz ginekologią zachowawczą.
Dr

Maciej Byrczak


Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywa w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.
W trakcie swojej dotychczasowej pracy odbył kliniczny staż zagraniczny w Chelsea & Westminster Hospital w Londynie.
Na co dzień zajmuje się prowadzeniem ciąży fizjologicznej oraz powikłanej, wykonuje badania USG położnicze i ginekologiczne.
Udziela porad antykoncepcyjnych oraz okołomenopauzalnych.
Posiada certyfikat IOTA (ultrasonograficzna ocena jajników), w trakcie zdobywania certyfikatu FMF oraz USG PTGIP. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa.
Dr n.med

Cezary Wojtyła


Specjalista położnictwa i ginekologii. Jest członkiem zespołu Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa SPSK im. Prof. W. Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie. Posiada certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników uprawniający do wykonywania badań USG w ginekologii i położnictwie, jak również certyfikat specjalistyczny PTGiP w zakresie badań ultrasonograficznych gruczołu piersiowego. Posiada także certyfikat International Ovarian Tumour Analysis poświadczający umiejętności w diagnostyce guzów jajnika oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy.  Zajmuje się między innymi: diagnostyką i leczeniem endometriozy; przygotowaniem do ciąży; prowadzeniem ciąży fizjologicznej i wysokiego ryzyka; profilaktyką i diagnostyką onkologiczną; wykonuje USG ginekologiczne i położnicze oraz USG gruczołu piersiowego.

Lek. med.

Andrzej Iwaniuk


Specjalista ginekolog położnik.Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.SPECJALIZACJA

HEMATOLODZYDr

Marzena Stypińska


Specjalista w zakresie pediatrii. Specjalista z hematologii i onkologii dziecięcej.Starszy Asystent w Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr n. med.

Anna Wakulińska


Specjalista I i II stopnia w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

INTERNIŚCIDr n. med.

Iwona Skrzekowska-Baran


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i
pulmonologii dzieci i dorosłych. Jest Dr n. med. z ponad 30 letnią praktyką kliniczną.
Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu
alergicznym takich jak astma oskrzelowa.

Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne takie jak przezklatkowe USG płuc. Które
jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane
podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i
wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako
„nowoczesnym stetoskopem”.

Ponadto prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii.
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika
Technologii Medycznych oraz liczne kursy doskonalące w tym organizowane prze
Oxford Univeristy oraz London School of Economy.

Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia. Współautorka książek: “Pricing Ceny
leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” Kraków/ Warszawa 2009 oraz
”Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” Kraków 2011. Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022”
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.
Dr

Martyna Szwejkowska


Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracownik Oddziału Klinicznego Obserwacyjno – Izolacyjnego i Pediatrii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.LEKARZE

IMMUNOLODZYDr hab. n.med.

Małgorzata Pac


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii klinicznej.Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Europejskiego Towarzystwa d.s. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Wyróżniona Odznaką Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej.
Dr hab. n. med.

Barbara Pietrucha


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii. Kieruje Poradnią Immunologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Udziela konsultacji za pośrednictwem portali Internetowych na tematy związane z pediatrią i odpornością u dzieci.LEKARZE

KARDIOLODZYDr

Monika Brzezińska


Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Starszy asystent Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca u dzieci. Przeprowadza konsultacje w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej.
Dr

Piotr Perdeus


Specjalista I stopnia w zakresie pediatrii oraz II stopnia w zakresie pediatrii i kardiologii.
Dr n. med.

Jacek Skiendzielewski


Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Wieloletni pracownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonuje badania echokardiograficzne u dzieci oraz przeprowadza konsultacje z zakresu kardiologii dziecięcej.
Dr

Magdalena Brzęczek


Specjalista w dziedzinie kardiologii. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zajmuje się diagnostyką nieinwazyjną i leczeniem choroby wieńcowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych. Przeprowadza konsultacje w zakresie kardiologii.SPECJALIŚCI

MEDYCYNY ESTETYCZNEJDr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Dr

Małgorzata Niemojewska


Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację z dermatologii-wenerologii. Swoje doświadczenie zdobyła w szpitalu dermatologicznym na Lesznie oraz w Klinice Dermatologii w szpitalu MSWiA na Wołoskiej jak również przez kilka lat w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w szpitalu zakaźnym zajmując się ludźmi zakażonymi HIV.LEKARZE

NEFROLODZYDr hab. n.med.

Małgorzata Mizerska-Wasiak


Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Od 1998 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2007 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz specjalistą w dziedzinie nefrologii.
Dr hab. n. med.

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska


Specjalista nefrologii dziecięcej i pediatrii.Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Nefrologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii.Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.LEKARZE

NEONATOLODZYDr

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii. Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr

Joanna Gzik


Specjalista pediatra.Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Pediatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, z wielkimi sukcesami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej dzieci.LEKARZE

NEUROCHIRURDZYDr n. med.

Mikołaj Eibl


Specjalista neurochirurg dziecięcy. Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr

Krzysztof Drabik


Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Praca w Klinice Neurochirurgii AM Wrocław a od 1989 w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.Zajmuje się operacyjnym leczeniem wodogłowia, wad wrodzonych układu nerwowego, wad naczyniowych układu nerwowego (w tym embolizacjami malformacji Galena), leczeniem endoskopowym torbieli mózgu, operacjami guzów mózgu i rdzenia, zmian pourazowych głowy, implantacją stymulatorów nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej, operacjami resekcyjnymi mózgu w leczeniu padaczki lekoopornej.LEKARZE

NEUROLODZYDr n. med.

Dorota Domańska-Pakieła


Kierownik Medyczny MediPark. Specjalista pediatra oraz specjalista II stopnia neurologii dziecięcej. Starszy asystent w Klinice Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Posiada licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.Konsultuje pacjentów z:•   padaczką,•   zaburzeniami neurorozwojowymi,•   chorobami skórno-nerwowymi (fakomatozami), opóźnionym rozwojem mowy,•   autyzmem,•   zaburzeniami snu,•   bólami głowy,•   mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem, umysłowym,•   drgawkami gorączkowymi,•   po urazach głowy i neuroinfekcjach.Dodatkowo przeprowadza kwalifikacje do szczepień ochronnych u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi; opisuje badania EEG u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dr

Julita Borkowska


Specjalista pediatra II stopnia , specjalista neurolog dziecięcy.Asystent w Klinice Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.Konsultuje pacjentów w zakresie neurologii dziecięcej, w tym: obciążenia okresu ciążowo-okołoporodowego, zaburzenia neurorozwojowe, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia rozwoju mowy, trudności szkolne, autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, diagnostyka drgawek, padaczka, bóle głowy, choroby skórno-nerwowe, choroby nerwowo-mięśniowe, stwardnienie rozsiane, wskazania i przeciwwskazania neurologiczne do szczepień ochronnych.
Dr n. med.

Marta Bogotko


Neurolog Dzieci i Młodzieży

Lekarz specjalista neurologii dziecięcej, pediatrii, specjalista EEG i EEG BIOFEEDBACK. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami.
Uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych w neurologii.

Ordynator Pododdziału Neurologii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z obszaru neurologii. Obecnie również szkoli młodych neurologów dziecięcych. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dzieci w każdym wieku. Łączy wiedzę pediatryczną i neurologiczną.
Specjalizuje się w diagnozowaniu dzieci z całościowym zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespł. Aspergera).
Dr n. med.

Julia Buczek


Dr Julia Buczek absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W 2011r. ukończyła specjalizację w zakresie neurologii, a rok później uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie podczas pracy w II Klinice Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w trakcie staży zagranicznych w Uniwersyteckim Szpitalu w Leicester,  Queen Square w Londynie oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Mannheim. Łączy pracę kliniczną z pracą naukową. Jest autorem wielu publikacji i doniesień naukowych oraz współautorem książki z zakresu neurokardiologii.  Systematycznie podnosi  swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach i szkoleniach zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz stowarzyszenia na rzecz rozwoju nauk neurologicznych PRONEURO. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu szeregu schorzeń neurologicznych takich jak np. bóle i zawroty głowy, bóle kręgosłupa, choroby naczyniowe OUN,  choroby demielinizacyjne,  neurologiczne objawy/powikłania chorób autoimmunologicznych, rzadkie choroby neurologiczne (w tym genetyczne) oraz schorzeniami z pogranicza neurologii i innych dziedzin medycyny jak np. tężyczka  czy zespoły psychosomatyczne. Posiada duże doświadczenie z zakresu neuroradiologii. 

Dr

Edyta Michałkiewicz


Specjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

OKULIŚCIDr n. med.

Krystyna Kanigowska


Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki. Zastępca Kierownika Kliniki Okulistyki – Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Okulista z wieloletnim stażem klinicznym, specjalizujący się w leczeniu operacyjnym schorzeń narządu wzroku u dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European  Society of Cataract & Refractive Surgery. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za dotychczasowe osiągnięcia.
Dr

Renata Sołdacka


Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2009 – 2014 staż specjalizacyjny z okulistyki w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. Jerzego Szaflika, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13, Warszawa; oraz staż z okulistyki dziecięcej w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Miedzylesiu 2014 r.LEKARZE

ONKOLODZYDr n.med.

Katarzyna Bilska


Specjalista pediatra w zakresie rehabilitacji medycznej oraz onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka
Dr n. med.

Anna Wakulińska


Specjalista I i II stopnia w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr

Marzena Stypińska


Specjalista w zakresie pediatrii. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej. Starszy Asystent w Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

ORTOPEDZIDr n. med.

Waldemar Przybysz


Specjalista ortopeda, traumatolog dziecięcy. Pracownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy.
Dr

Maciej Ozonek


Ortopeda dziecięcy, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zawodowo zainteresowany leczeniem wad nabytych i wrodzonych stóp u dzieci i młodzieży (m.in. stopa końsko szpotawa, wrodzona stopa płasko koślawa (CVT), stopa płasko koślawa statyczna, paluch koślawy, deformacje palców, koalicja stępu, niestabilność stawu skokowego), ponadto zajmuje się szeroko pojętą ortopedią dziecięcą oraz urazami narządu ruchu. Wykonuje badania USG narządu ruchu do 18 roku życia.

Studia ukończył w 2008 roku na I Wydziale Lekarskim WUM, a specjalizację rozpoczął w 2009 roku w   Katedrze Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 r. pracował na Oddziale Ortopedyczno Urazowym Szpitala im. prof. J. Bogdanowiczna  w Warszawie, gdzie ukończył specjalizację w 2016 roku. Od 2018 roku ortopeda konsultant Szpitala Dziecięcego im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym k. Warszawy.

Oprócz tego doświadczenie zawodowe zdobył m.in. na stażach w UIHC (Iowa City) oraz  Orthopädische Spital Speising  (Wiedeń).LEKARZE

OTOLARYNGOLODZYDr n. med.

Anna Piotrowska


Otolaryngolog, audiolog i foniatra, epidemiologAbsolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku.Wieloletni pracownik kliniczny oraz naukowy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.Staż zagraniczny w zakresie otolaryngologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Corku (Irlandia).Autorka licznych publikacji i prac wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.Doświadczony pedagog w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalistóww dyscyplinach pokrewnych. Wykładowca akademicki i tutor w dziedzinie laryngologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Corku.
Dr

Teresa Bis-Oleniacz


Specjalista otolaryngolog od ponad 20 lat związana zawodowo z Instytutem “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie pełniła także obowiązki Kierownika Poradni Laryngologicznej a następnie Oddziału Otolaryngologii. Należy do Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz do Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych. Regularnie bierze udział w konferencjach organizowanych przez oba towarzystwa poszerzając swoją wiedze z zakresu otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej. Jest autorką i współautorką wielu artykułów z zakresu otolaryngologii dziecięcej. Współpracuje regularnie ze Standardami Medycznymi i Forum Zakażeń.

W latach 2008-2012 nawiązała współpracę z Kliniką Otolaryngologii Oddziału Stomatologii WUM w Szpitalu Czerniakowskim. Z tej współpracy wywodzi się zainteresowanie zagadnieniami zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci, które obecnie zaowocowało zorganizowaniem pracowni polisomnografii dziecięcej w ramach Oddziału Otolaryngologii IP-CZD.

Mali i duzi pacjenci Mediparku mogą liczyć na pomoc w pełnym spektrum problemów z zakresu otolaryngologii w szczególności na diagnostykę i leczenie przewlekłych i nawracających schorzeń zapalnych górnych dróg oddechowych, zaburzeń ich drożności  oraz kwalifikacje do leczenia operacyjnego.LEKARZE

PEDIATRZYProf. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i gastroenterologii. Ordynator Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Przeprowadza konsultacje m.in. w zakresie przewlekłych chorób dróg oddechowych, żywienia dzieci, biegunek, bóli brzucha, alergii i nietolerancji pokarmowych, braku apetytu, zaburzeń odżywiania.
Dr

Joanna Gzik


Specjalista pediatra. Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Pediatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, z wielkimi sukcesami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej dzieci.
Dr hab. n.med.

Małgorzata Pac


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii klinicznej. Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr

Edyta Michałkiewicz


Specjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Dr n. med.

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii.Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, transplantolog.Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka”. Obecnie konsultant Kliniki Chirurgii I Transplantacji Narządów w „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się konsultacjami pediatrycznymi, dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego i leczenia żywieniowego.
Lek.

Martyna Szwejkowska


Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.W trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracownik Oddziału Klinicznego Obserwacyjno – Izolacyjnego i Pediatrii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Dr

Agnieszka Szczukocka-Zych


Specjalista pediatrii. Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Dr hab. n.med.

Małgorzata Mizerska-Wasiak


Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Od 1998 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2007 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz specjalistą w dziedzinie nefrologii.
Dr n. med.

Iwona Skrzekowska-Baran


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i
pulmonologii dzieci i dorosłych. Jest Dr n. med. z ponad 30 letnią praktyką kliniczną.
Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu
alergicznym takich jak astma oskrzelowa.

Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne takie jak przezklatkowe USG płuc. Które
jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane
podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i
wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako
„nowoczesnym stetoskopem”.

Ponadto prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii.
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika
Technologii Medycznych oraz liczne kursy doskonalące w tym organizowane prze
Oxford Univeristy oraz London School of Economy.

Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia. Współautorka książek: “Pricing Ceny
leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” Kraków/ Warszawa 2009 oraz
”Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” Kraków 2011. Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022”
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.
Dr

Anna Ozimek


Anna Ozimek specjalista pediatrii, aktualnie starszy asystent w Klinice Nefrologii i Pediatrii DSK UCK WUM w Warszawie.

Swoje doświadczenie w zakresie leczenia dzieci zdobywała także w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii ICZMP w Łodzi oraz w lecznictwie ambulatoryjnym.
PSYCHIATRZY


LEKARZE

PULMONOLODZYDr n. med.

Iwona Skrzekowska – Baran


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i
pulmonologii dzieci i dorosłych. Jest Dr n. med. z ponad 30 letnią praktyką kliniczną.
Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu
alergicznym takich jak astma oskrzelowa.

Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne takie jak przezklatkowe USG płuc. Które
jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane
podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i
wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako
„nowoczesnym stetoskopem”.

Ponadto prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii.
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika
Technologii Medycznych oraz liczne kursy doskonalące w tym organizowane prze
Oxford Univeristy oraz London School of Economy.

Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia. Współautorka książek: “Pricing Ceny
leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” Kraków/ Warszawa 2009 oraz
”Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” Kraków 2011. Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022”
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.
Dr n. med.

Teresa Bielecka


Teresa Bielecka jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą pediatrii, chorób płuc i chorób płuc dzieci.

Od 20 lat pracuje w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCKWUM zajmując się dziećmi z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Na co dzień diagnozuje i leczy dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, przewlekłym kaszlem, astmą, przewlekłym nieżytem nosa, wadami dróg oddechowych. Prowadzi również pacjentów z rzadkimi chorobami śródmiąższowymi płuc takimi jak: przetrwałe tachypnoe wieku niemowlęcego, hiperplazja komórek neuroendokrynnych płuc (NEHI) czy krwawienie do pęcherzyków płuc.

Ponadto szkoli lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii i chorób płuc dzieci zarówno podczas pracy w Klinice jak i prowadząc wykłady na kursach specjalizacyjnych, na zjazdach i konferencjach pulmonologicznych.

Jest autorką wielu prac z dziedziny pulmonologii.LEKARZE

RADIOLODZYDr n. med.

Michał Brzewski


Specjalista II stopnia w zakresie radiologii. Ordynator Zakładu Radiologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Piotr Majcher


Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuję się diagnostyką obrazową dzieci i młodzieży.
Dr

Anna Perdeus


Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalista w dziedzinie Radiologii i diagnostyki obrazowej.
Starszy asystent w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej WUM.

Od 2010 jestem pracownikiem Zakładu Radiologii Pediatrycznej, gdzie zdobywałam doświadczenie w przeprowadzaniu i interpretacji badań diagnostycznych u dzieci. W 2016 uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i diagnostyki obrazowej.

Publikacje naukowe – Neonatal brachial nerve palsy as a symptome of spinal cord tumor – case report (Nowa Pediatria 2/2017)SPECJALIŚCI

REHABILITACJI MEDYCZNEJDr

Edyta MichałkiewiczSpecjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.Dr n.med.

Katarzyna BilskaSpecjalista pediatra w zakresie rehabilitacji medycznej oraz onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka.


LEKARZE

STOMATOLODZY


SPECJALIŚCI

TRAUMATOLODZYDr n. med.

Waldemar Przybysz


Specjalista ortopeda, traumatolog dziecięcy. Pracownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy.LEKARZE

UROLODZYDr n. med.

Stanisław Warchoł


Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej oraz specjalista urolog dziecięcy. Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (aktualnie przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa), Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Baltic Association of Paediatric Surgeons.
Dr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.Zastępca Ordynatora Urologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Krajowy Konsultant w dziedzinie urologii dziecięcej.
Dr

Karolina Oskroba


Specjalista chirurg i urolog dziecięcy.Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Pracownik Kliniki Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Dr

Michał Gogolewski


Absolwent Warszawskiego Uniwersytety Medycznego w Warszawie. Specjalista z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej.
Swoje doświadczenie zdobywał w Klinice Chirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Klinice Urologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” gdzie obecnie pracuje.

TERAPIA

FIZJOTERAPEUCIMgr

Sławomir Rolka


Magister rehabilitacji ruchowej. Certyfikowany terapeuta metody Vojty, PNF, PNF-skoliozy, Medical Taping Absolwent szkolenia na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V.•   Diagnostyka neurorozwojowa niemowląt•   Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży•   Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci metodą Vojty•   Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci z wykorzystaniem terapii PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej, Medical  Taping.
Mgr

Ewa Saks


Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT – Bobath.Pracownik Kliniki Pediatrii oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matkii Dziecka.Pozostałe kursy: Kurs terapii oddechowej noworodków i małych dzieci metodą AFE, PNF podstawowy, PNF i skoliozy, Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka, Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich (techniki energizacji mięśni).Udział w licznych konferencjach i warsztatach o tematyce pediatrycznej.- Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt zgodnie z koncepcją NDT – Bobath- Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży- Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży- Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieżyz wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich- Terapia oddechowa
Mgr

Magdalena Szulecka


Magister fizjoterapii. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży.Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży.Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieżyz wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkichGimnastyka ogólnorozwojowa, rehabilitacja pourazowa.
DIETETYCYMgr

Paulina Mika-Stępkowska


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Dietetyka. Od 2016 roku pracuje jako dietetyk w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Poradnictwem dietetycznym wspiera głównie pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego, nadwagą, otyłością oraz niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Członek multidyscyplinarnego zespołu zajmującego się leczeniem dzieci z zaburzeniami karmienia oraz zespołu żywieniowego opiekującego się pacjentami wymagającymi żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Wykładowca oraz autorka prac o tematyce żywienia klinicznego dzieci.

Konsultacje dietetyczne w zakresie:

 • nadwagi i otyłości,
 • niealkoholowego stłuszczenia wątroby,
 • alergii i nietolerancji pokarmowych,
 • chorób dietozależnych,
 • dietetyki ogólnopediatrycznej.


LOGOPEDZIMgr

Karolina Kamińska


Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta AA, Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku- pedagogika specjalna, specjalność –logopedia. Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku: Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda w przedszkolach specjalnych i integracyjnych oraz  w czasie 1,5 rocznego stażu logopedycznego dotyczącego pracy z dziećmi z autyzmem w fundacji Synapsis.Specjalizuje się w:Wdrażaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się;Stymulacji funkcji pokarmowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołach genetycznych, z sondą oraz peg;Terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej, autyzmie.Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu AAC – wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się,  masażu logopedycznego oraz: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”, „ Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych”, „Metody Etthno – Elastyczny Terapeutyczny Taping wg Ester de Ru”,  „Wspomaganie karmienia dziecka z MPD”,  „Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez PEG’a”, „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”,   „Terapia zaburzeń funkcji jamy ustnej, zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów i płynów u dzieci”,  „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym”.
Mgr

Anna Szwedes


Neurologopeda, pedagog dziecięcy. Pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k.Warszawy. Obecnie prowadzi praktyki ze studentami logopedii z dysartrii i terapii karmienia niemowląt oraz z mózgowego porażenia dziecięcego. Jest pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.Specjalizuje się w:rozwoju i terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej,stymulacji funkcji pokarmowych w m.p.d., w zespołach genetycznych, z sondą ,prowadzeniu terapii dzieci autystycznych, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego.W swojej pracy wykorzystuje wiele metod m.in.metodę werbotonalną, metodę czuciową w wywoływaniu głosek, terapię regulacyjną ustno -twarzową w nieprawidłowym napięciu mięśniowym oraz kinesiotaping wg. Ester de Ru (2017).
Mgr

Kamila Jarocka


Neurologopeda, pedagog specjalny Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku- pedagogika specjalna, specjalność -logopedia.Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda w przedszkolach, szkole podstawowej jak i odbywając wolontariat.Specjalizuje się w prowadzeniu terapii dzieci z dyslalią, rozwoju i terapii mowy biernej i czynnej w opóźnieniu rozwoju mowy.
Mgr

Aleksandra Rydz


Pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, terapeuta ręki. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia. Doświadczenie zdobywała jako logopeda w placówkach oświatowych, poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz na licznych praktykach m.in. W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii mowy czynnej i biernej u dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy. Poszerza swoją wiedzę głównie w zakresie terapii karmienia. Ukończyła szkolenia i kursy m. in. w zakresie stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, terapii ręki, opieki logopedycznej nad niemowlakiem.PSYCHOLODZYMgr

Anna Ostasz


Psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych.Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.
Mgr

Izabella Kurzejewska


Psycholog wychowawczy. Biegły sądowy. Współpracuje z działami psychologii różnych wydawnictw.Ocena dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, zaburzenia zachowania, trudności adaptacyjne i wychowawcze, zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, ocena dojrzałości szkolnej, poradnictwo dla rodziców, terapia dzieci z problemami nerwicowymi i objawami lękowymi, terapia dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami mowy i trudnościami szkolnymi. Testy psychologiczne.
Mgr

Emilia Skoneczko


Psycholog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Terapia Zajęciowa. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii ręki. Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz poradnictwem dla rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako terapeuta w przedszkolu i szkole dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Kursy i szkolenia:

 • Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia
 • Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia; diagnoza – terapia – masaż
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne
 • Praktyczne zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka


INTEGRACJA SENSORYCZNAMgr

Anna Ostasz


Psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych.Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.
Mgr

Monika Majcher


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Magister pedagogiki na kierunku pedagogika ogólna. Specjalizacja animacja społeczno- kulturalna.
Mgr

Emilia Skoneczko


Psycholog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Terapia Zajęciowa. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii ręki. Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz poradnictwem dla rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako terapeuta w przedszkolu i szkole dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Kursy i szkolenia:

 • Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia
 • Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia; diagnoza – terapia – masaż
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne
 • Praktyczne zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka


TERAPIA RĘKIMgr

Monika Majcher


mgr pedagogiki, terapeuta ręki zajęciowy; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.Terapeuta ze specjalnością terapia ręki w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.Kursy i szkolenia:•   polsko – holenderski kurs medyczny „Postępy w terapii i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Kurs dla zaawansowanych” pod  patronatem kliniki rehabilitacji Centrum Medycznego Wolnego uniwersytetu w Amsterdamie,•   kurs „Terapia ręki”,•   kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”®,•   szkolenie Wprowadzające do Programu Wychowawczo-profilaktycznego Wartości Życia,•   kurs dla instruktorów terapii zajęciowej zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i Fundacją Mielnica,•   szkolenie obsługi do reedukacji funkcji ręki ARMEO.
Mgr

Emilia Skoneczko


Psycholog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Terapia Zajęciowa. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii ręki. Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz poradnictwem dla rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako terapeuta w przedszkolu i szkole dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Kursy i szkolenia:

 • Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia
 • Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia; diagnoza – terapia – masaż
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne
 • Praktyczne zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka


UROTERAPIAMgr

Małgorzata Sztygowska


Magister fizjoterapii. Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie. Dyplomowany terapeuta uroginekologii – kurs „Uroginekologia – fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej”. Zajmuje się prowadzeniem uroterapii oraz terapii Biofedback w Klinice Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Mgr

Magdalena Szulecka


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizjoterapia.
Specjalizuje się w fizjoterapii uroginekologicznej. Pomaga kobietom z dolegliwościami w obrębie dna miednicy oraz w przygotowaniu do ciąży, porodu i okresu poporodowego.

BADANIA

TECHNICY

EEGMgr

Ewa Korzeniowska
Mgr

Barbara BłachnioPIELĘGNIARKIJoanna Jaworska-Pyzel


Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.Kwalifikacje:Kurs EKG, szczepień, testów skórnych, resuscytacji i reanimacji.Edukator cukrzycy, chorób HIV i pierwszej pomocy.Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi i dziećmi.
Dorota Barcikowska-Mitura


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury (Oddział Traumatologii i Neurochirurgii – wchodzący w skład dziecięcego centrum urazowego).
Mgr

Natalia Polanek-Rękawiecka


Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.