NASI

LEKARZE

LEKARZE

ALERGOLODZYDr n.med.

Agnieszka Mazur


Specjalista pediatrii i alergologii, doktor nauk medycznych. Od 2002 r. pracownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku starszego asystenta. Wieloletni nauczyciel akademicki.
Dr

Agnieszka Szczukocka-Zych


Specjalista pediatrii. Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.LEKARZE

CHIRURDZYDr n. med.

Stanisław Warchoł


Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej oraz specjalista urolog dziecięcy.
Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.
Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Dr

Karolina Oskroba


Specjalista chirurg i urolog dziecięcy.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pracownik Kliniki Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Dr n. med.

Stanisław Warchoł


Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej oraz specjalista urolog dziecięcy.
Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.
Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Dr

Karolina Oskroba


Specjalista chirurg i urolog dziecięcy.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pracownik Kliniki Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.LEKARZE

CHOROBY METABOLICZNEDr

Dariusz Rokicki


Specjalista w zakresie pediatrii metabolicznej, pediatrii.
Pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.
Konsultuje pacjentów w zakresie wrodzonych chorób metabolicznych.LEKARZE

DERMATOLODZYDr

Małgorzata Niemojewska


Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację z dermatologii-wenerologii. Swoje doświadczenie zdobyła w szpitalu dermatologicznym na Lesznie oraz w Klinice Dermatologii w szpitalu MSWiA na Wołoskiej jak również przez kilka lat w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w szpitalu zakaźnym zajmując się ludźmi zakażonymi HIV.LEKARZE

ENDOKRYNOLODZYDr n. med.

Alicja Korpysz


Endokrynolog dziecięcy z kilkunastoletnim stażem pracy.
Specjalizacja z Pediatrii II stopień, Endokrynologii , Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej  oraz DIU (Endokrynologia z Diabetologią Dziecięcą) w Paryżu (Uniwersytet V – Paryż).
Praca w Klinice Endokrynologii IPCZD (Instytut – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (aktualnie starszy asystent Poradni Endokrynologii IPCZD), następnie w INSERM (jednostka naukowa) w szpitalu „Robert Debre” w Paryżu (terapia leptyną dzieci z wrodzoną lipoatrofią).
Doktorat w zakresie insulinooporności u dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną (małą urodzeniową masą ciała).
Udział w licznych posiedzeniach naukowych, kongresach światowych ( ESPE). Udział w badaniach klinicznych : „Terapia hormonem wzrostu dzieci z urodzeniową małą masą ciała (SGA)”.
Członek polskiego PTED (Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej) i francuskiego SFEDP (Francuskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej).
Dr n. med.

Izabela Rogozińska


Specjalista II stopnia w zakresie endokrynologii oraz I i II stopnia w zakresie pediatrii.
Starszy asystent Oddziału Klinicznego Endokrynologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.LEKARZE

GASTROENTEROLODZYDr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, transplantolog.
Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka”. Obecnie konsultant Kliniki Chirurgii I Transplantacji Narządów w „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się konsultacjami pediatrycznymi, dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego i leczenia żywieniowego.
Prof. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Prof. nadzw. dr hab. med. Kamil K. Hozyasz od wielu lat zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dzieci z:

 1. Chorobami przewodu pokarmowego (celiakia, alergia pokarmowa, refluks żołądkowo-przełykowy, zaparcia, bóle brzucha, zapalenia i przewlekłe zakażenia)
 2. Niedożywieniem i niedoborami witamin oraz mikroelementów
 3. Zaburzeniami układu odpornościowego i nawracającymi infekcjami dróg oddechowych
 4. Autyzmem i zaburzeniami z kręgu autyzmu z problemami jelitowymi
 5. Wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu.

Pomaga rodzicom najmłodszych pacjentów w ustaleniu w pełni dostosowanego do ich potrzeb, spersonalizowanego, sposobu żywienia i wspierania rozwoju psychosomatycznego.

Prof. Hozyasz jest autorem ponad 200 prac naukowych, opublikowanych w wiodących polskich i zagranicznych czasopismach, jak m.in. PLOS One, American Journal of Gastroenterology, Molecular Neurobiology i Clinical Genetics. Do części prac poświęconych celiakii i nietolerancji glutenu, autyzmowi, żywieniu i wrodzonym wadom u dzieci jest zapewniony wolny dostęp dla wszystkich zainteresowanych.

Artykuły
Dr

Agnieszka Bakuła


Specjalista w zakresie pediatrii i gastroenterologii. Pracownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.LEKARZE

GENETYCYDr n. med.

Anna Kutkowska-Kaźmierczak


Specjalista w zakresie genetyki klinicznej i pediatrii I stopnia. Adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.SPECJALIZACJA

GINEKOLODZYDr

Jolanta Szufladowicz – Woźniak


Specjalista I i II stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Odbyła praktyki zagraniczne w szpitalach uniwersyteckich w Rotterdamie i w Bernie. Uczestniczyła również w stażach zagranicznych w Queen Charlotte’s Maternity Hospital oraz w King’s College Hospital w Londynie.
Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu ośrodkach medycznych. W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Mokotów, w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- Poradnia Ginekologii Dziecięcej. Następnie zaczęła pracę w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie na stanowisku Zastępcy Ordynatora Oddziału Położniczego.
Poza ogromnym doświadczeniem zawodowym Pani Doktor jest bardzo ciepłą i życzliwą osobą z fantastycznym podejściem do Pacjentek.
Dr n. med.

Jerzy Zwoliński


Specjalista ginekolog położnik. Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.
Wybitny specjalista ultrasonografii. Posiada certyfikaty: Fetal Medicine Foundation, Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fundacji Niemiecko-Polskiej ‘Edukacja w Położnictwie i Ginekologii’ w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej i terapii płodu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej, patologii ciąży, terapii płodu, powikłań położniczych oraz kolposkopii. Wykładowca na kursach ultrasonograficznych oraz konferencjach naukowych.
Dr

Ewa Zwolińska


Ginekolog, położnik.
Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny będąc wielokrotną stypendystką i stażystką ośrodków zagranicznych (Włochy, Indie, Tanzania). Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation z Londynu do wykonywania badania USG w 11 – 13 tygodniu ciąży z oceną przezierności karkowej i kości nosowej oraz testów PAPPA. Specjalizuje się w prowadzeniu ciąży fizjologicznej i powikłanej, wykonywaniu badań USG (również 3D i 4D) oraz ginekologią zachowawczą.
Lek. med.

Andrzej Iwaniuk


Specjalista ginekolog położnik.
Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Dr n. med.

Cezary Wojtyła


Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2016 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej „Zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych w Polsce i ich wpływ na parametry urodzeniowe i stan noworodka po porodzie z uwzględnieniem wybranych wskaźników hematologicznych”.

Obecnie jest członkiem zespołu I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie, gdzie prowadzi specjalizację. Jest to ośrodek trzeciego stopnia referencyjności, zajmujący się najbardziej skomplikowanymi przypadkami z zakresu patologii ciąży i ginekologii.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu położnictwa i ginekologii, zajmującymi się wpływem różnych czynników na przebieg ciąży a także profilaktyką, diagnostyką i leczeniem raka szyjki macicy. Wyniki pracy naukowej, którą prowadzi zostały również zaprezentowane na Kongresach naukowych między innymi w Kopenhadze, Londynie, Saint Julian’s na Malcie czy w San Francisco.

Stale podnosi swoje kwalifikacje między innymi poprzez udział w szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył również w wielu stażach krajowych i zagranicznych, między innymi na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji.

Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników uprawniający do wykonywania badań USG w ginekologii i położnictwie.

Posiada również Certyfikat IOTA – International Ovarian Tumour Analysis poświadczający umiejętności w diagnostyce guzów jajnika.

Zajmuje się:

 • doborem środków antykoncepcyjnych
 • poradnictwem prekoncepcyjnym
 • prowadzeniem ciąż fizjologicznych
 • leczeniem zaburzeń miesiączkowania
 • profilaktyką onkologiczną
 • opieką nad kobietami w okresie około- i pomenopauzalnym
 • leczeniem infekcji dróg rodnych
 • diagnostyką i leczeniem endometriozy
 • wykonuje USG ginekologiczne i położniczeLek. med.

Lidia Korczyńska


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła staż w szpitalu im prof. Orłowskiego w Warszawie. Specjalizacje z ginekologii i położnictwa rozpoczęłam w 2015 roku. Aktualnie pracuje w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem ciąż fizjologicznych, diagnostyka i leczeniem schorzeń ginekologicznych i poradnictwem antykoncepcyjnym. Regularnie uczestniczę w konferencjach i szkoleniach z zakresu diagnostyki ultrasonograficzne, patologii ciąży, uroginekologii.
SPECJALIZACJA

HEMATOLODZYDr

Marzena Stypińska


Specjalista w zakresie pediatrii. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej.
Starszy Asystent w Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr n. med.

Anna Wakulińska


Specjalista I i II stopnia w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr n. med.

Magdalena Tarasińska


Specjalista pediatra. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej. Starszy asystent w Klinice Onkologii Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Konsultacje z zakresu chorób wieku dziecięcego, onkologii dziecięcej w tym nowotworów tarczycy u dzieci.LEKARZE

INTERNIŚCIDr

Edyta Lech-Kasprowicz


Specjalista chorób wewnętrznych. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracownik kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA.LEKARZE

IMMUNOLODZYDr n. med.

Małgorzata Pac


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii klinicznej.
Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Europejskiego Towarzystwa d.s. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Wyróżniona Odznaką Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej.
Dr n. med.

Barbara Pietrucha


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii. Kieruje Poradnią Immunologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Udziela konsultacji za pośrednictwem portali Internetowych na tematy związane z pediatrią i odpornością u dzieci.LEKARZE

KARDIOLODZYDr

Monika Brzezińska


Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Starszy asystent Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca u dzieci. Przeprowadza konsultacje w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej.
Dr

Piotr Perdeus


Specjalista I stopnia w zakresie pediatrii oraz II stopnia w zakresie pediatrii i kardiologii.SPECJALIŚCI

MEDYCYNY ESTETYCZNEJDr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy.
Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Dr

Małgorzata Niemojewska


Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację z dermatologii-wenerologii. Swoje doświadczenie zdobyła w szpitalu dermatologicznym na Lesznie oraz w Klinice Dermatologii w szpitalu MSWiA na Wołoskiej jak również przez kilka lat w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w szpitalu zakaźnym zajmując się ludźmi zakażonymi HIV.LEKARZE

NEFROLODZYDr n. med.

Małgorzata Mizerska-Wasiak


Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Od 1998 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2007 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz specjalistą w dziedzinie nefrologii.
Dr hab. n. med.

Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska


Specjalista nefrologii dziecięcej i pediatrii.
Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Nefrologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii.
Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.LEKARZE

NEONATOLODZYDr

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii. Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr

Joanna Gzik


Specjalista pediatra.
Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Pediatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, z wielkimi sukcesami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej dzieci.LEKARZE

NEUROCHIRURDZYDr n. med.

Mikołaj Eibl


Specjalista neurochirurg dziecięcy. Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr

Krzysztof Drabik


Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Praca w Klinice Neurochirurgii AM Wrocław a od 1989 w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Zajmuje się operacyjnym leczeniem wodogłowia, wad wrodzonych układu nerwowego, wad naczyniowych układu nerwowego (w tym embolizacjami malformacji Galena), leczeniem endoskopowym torbieli mózgu, operacjami guzów mózgu i rdzenia, zmian pourazowych głowy, implantacją stymulatorów nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej, operacjami resekcyjnymi mózgu w leczeniu padaczki lekoopornej.LEKARZE

NEUROLODZYDr n. med.

Dorota Domańska-Pakieła


Kierownik Medyczny MediPark. Specjalista pediatra oraz specjalista II stopnia neurologii dziecięcej. Starszy asystent w Klinice Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Posiada licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Konsultuje pacjentów z:
•   padaczką,
•   zaburzeniami neurorozwojowymi,
•   chorobami skórno-nerwowymi (fakomatozami), opóźnionym rozwojem mowy,
•   autyzmem,
•   zaburzeniami snu,
•   bólami głowy,
•   mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem, umysłowym,
•   drgawkami gorączkowymi,
•   po urazach głowy i neuroinfekcjach.

Dodatkowo przeprowadza kwalifikacje do szczepień ochronnych u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi; opisuje badania EEG u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dr

Julita Borkowska


Specjalista pediatra II stopnia , specjalista neurolog dziecięcy.
Asystent w Klinice Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.
Konsultuje pacjentów w zakresie neurologii dziecięcej, w tym: obciążenia okresu ciążowo-okołoporodowego, zaburzenia neurorozwojowe, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia rozwoju mowy, trudności szkolne, autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, diagnostyka drgawek, padaczka, bóle głowy, choroby skórno-nerwowe, choroby nerwowo-mięśniowe, stwardnienie rozsiane, wskazania i przeciwwskazania neurologiczne do szczepień ochronnych.
Dr

Edyta Michałkiewicz


Specjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr n. med.

Dariusz Rokicki


Specjalista w zakresie pediatrii metabolicznej, pediatrii.

Pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.

Konsultuje pacjentów w zakresie wrodzonych chorób metabolicznych.

Dr

Dymitr Kostrica


Ukończył Uniwersytet Medyczny we Lwowie. Następnie uzyskał specjalizację z neurologii najpierw na Ukrainie a następnie w wiodących klinikach neurologicznych w Warszawie. Między innymi w Klinice i Katedrze Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 1a, Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kondratowicza. Podczas pracy w klinikach prowadził zajęcia praktyczne dla studentów medycyny.

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń neurologicznych (EFNS,  PTN).

Brał  udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób neurologicznych (nerwowo-mięśniowe, demielinizacyjne, pozapiramidowe, padaczka, choroby uwarunkowane genetycznie i o podłożu naczyniowym, choroby kręgosłupa, bóle i zawroty głowy, migrena). Interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej i stanami chorobowymi z pogranicza psychiatrii i neurologii. Włada pięcioma językami (polski, angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański).LEKARZE

OKULIŚCIDr n. med.

Krystyna Kanigowska


Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki. Zastępca Kierownika Kliniki Okulistyki – Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Okulista z wieloletnim stażem klinicznym, specjalizujący się w leczeniu operacyjnym schorzeń narządu wzroku u dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European  Society of Cataract & Refractive Surgery. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za dotychczasowe osiągnięcia.
Dr

Renata Sołdacka


Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2009 – 2014 staż specjalizacyjny z okulistyki w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. Jerzego Szaflika, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13, Warszawa; oraz staż z okulistyki dziecięcej w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Miedzylesiu 2014 r.LEKARZE

ONKOLODZYDr

Katarzyna Bilska


Specjalista pediatra w zakresie rehabilitacji medycznej oraz onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka
Dr n. med.

Anna Wakulińska


Specjalista I i II stopnia w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr

Marzena Stypińska


Specjalista w zakresie pediatrii. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej. Starszy Asystent w Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr n. med.

Magdalena Tarasińska


Specjalista pediatra. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej. Starszy asystent w Klinice Onkologii Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Konsultacje z zakresu chorób wieku dziecięcego, onkologii dziecięcej w tym nowotworów tarczycy u dzieci.LEKARZE

ORTOPEDZIDr n. med.

Waldemar Przybysz


Specjalista ortopeda, traumatolog dziecięcy. Pracownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy.
Dr n. med.

Tomasz Jakutowicz


Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Swoje doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce: SPDSK WUM w Warszawie,
SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku, CSK MSW w Warszawie,
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina jak i za granicą w Anglii, Irlandii, Meksyku i Turcji.
Specjalizuje się w:
• Chorobach kości
• Chorobach przeciążeniowych narządu ruchu
• złamaniach
• zwichnięciach
• skręceniach
• uszkodzenia łąkotkowe i/lub więzadłowe stawów.LEKARZE

OTOLARYNGOLODZYDr

Danuta Chojnacka-Wądołowska


Specjalista w zakresie audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii. Pracownik Oddziału Audiologii i Foniatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr n. med.

Anna Piotrowska


Otolaryngolog, audiolog i foniatra, epidemiolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku.

Wieloletni pracownik kliniczny oraz naukowy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.
Staż zagraniczny w zakresie otolaryngologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Corku (Irlandia).

Autorka licznych publikacji i prac wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Doświadczony pedagog w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalistów
w dyscyplinach pokrewnych. Wykładowca akademicki i tutor w dziedzinie laryngologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Corku.LEKARZE

PEDIATRZYProf. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i gastroenterologii. Ordynator Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Przeprowadza konsultacje m.in. w zakresie przewlekłych chorób dróg oddechowych, żywienia dzieci, biegunek, bóli brzucha, alergii i nietolerancji pokarmowych, braku apetytu, zaburzeń odżywiania.
Dr

Joanna Gzik


Specjalista pediatra. Członek Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Pediatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, z wielkimi sukcesami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej dzieci.
Dr n. med.

Małgorzata Pac


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii klinicznej. Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Dr

Edyta Michałkiewicz


Specjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Dr n. med.

Beata Pacanowska


Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i nefrologii.
Ordynator Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Dr n. med.

Małgorzata Łyszkowska


Specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, transplantolog.

Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka”. Obecnie konsultant Kliniki Chirurgii I Transplantacji Narządów w „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się konsultacjami pediatrycznymi, dotyczącymi chorób przewodu pokarmowego i leczenia żywieniowego.
Lek.

Martyna Szwejkowska


Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracownik Oddziału Klinicznego Obserwacyjno – Izolacyjnego i Pediatrii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Dr

Agnieszka Szczukocka-Zych


Specjalista pediatrii. Starszy asystent w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Dr n. med.

Małgorzata Mizerska-Wasiak


Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Od 1998 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2007 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz specjalistą w dziedzinie nefrologii.
Dr n. med.

Magdalena Tarasińska


Specjalista pediatra. W trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej. Starszy asystent w Klinice Onkologii Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Konsultacje z zakresu chorób wieku dziecięcego, onkologii dziecięcej w tym nowotworów tarczycy u dzieci.
Dr n. med.

Iwona Skrzekowska-Baran


Pediatra, specjalista II stopnia z zakresu pulmonologii, z kilkudziesięcioletnią praktyką kliniczną. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego, w szczególności chorób układu oddechowego.
LEKARZE

PULMONOLODZYDr n. med.

Iwona Skrzekowska – Baran


Pediatra, specjalista II stopnia z zakresu pulmonologii, z kilkudziesięcioletnią praktyką kliniczną. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego, w szczególnosci chorób układu oddechowego.LEKARZE

RADIOLODZYDr n. med.

Michał Brzewski


Specjalista II stopnia w zakresie radiologii. Ordynator Zakładu Radiologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.SPECJALIŚCI

REHABILITACJI MEDYCZNEJDr

Edyta MichałkiewiczSpecjalista pediatra II stopnia, specjalista neurolog dziecięcy. Asystent w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.Dr

Katarzyna BilskaSpecjalista pediatra w zakresie rehabilitacji medycznej oraz onkologii dziecięcej. Pracownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka.


LEKARZE

STOMATOLODZYLek. dent.

Piotr Wiktor


Stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia dziecięca

Lekarz dentysta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Staż odbył w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Do swojej pracy podchodzi z dużym zaangażowaniem. W pracy kładzie nacisk na holistyczne podejście do pacjenta oraz wykonanie usług stomatologicznych na najwyższym poziomie jakościowym i estetycznym.
Lek. dent.

Karolina Kaczmarczyk


Stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia dziecięca

Ukończyła wydział lekarsko-dentystyczny Lwowskiego Międzynarodowego Uniwersytetu Medycznego. Staż odbyła w Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę wykonuje z dokładnością i ogromnym zaangażowaniem. Do pacjentów podchodzi z uśmiechem i dokłada wszelkich starań by w gabinecie stomatologicznym czuli się jak najbardziej komfortowo.
Lek. dent.

Liliana Kot


Stomatologia estetyczna. Stomatologia zachowawcza z endodoncją.

Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce i leczeniu kanałowym pod mikroskopem. Karierę rozpoczęła w Szkole Sztuk Pięknych. Dyplom lekarza dentysty zdobyła na Uniwesytecie Medycznym w Łodzi. Pasję do projektowania i fotografii wykorzystuje do tworzenia uśmiechów moich pacjentów. Oferuje pacjentom model wstępny nowego uzębienia, który można przymierzyć „na próbę”, aby poznać, a także modyfikować efekt jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Stosuje cyfrowo zaprojektowane i wykonane licówki, korony, mosty i protezy oraz tylko sprawdzone i bezpieczne współczesne metody wybielania zębów. Gwarantuje swoim pacjentom trafną, precyzyjną i kompleksową diagnostykę dzięki współpracy z zespołem lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii, implantologii, ortodoncji, leczenia stawów skroniowo-żuchwowych, periodontologii i protetyki oraz bogato wyposażoną pracownią RTG (pantomografia, tomografia, cefalometria, RTG punktowe). W swojej pracy na co dzień wykorzystuje mikroskop zabiegowy szwajcarskiej firmy Leica, wewnątrzustną kamerę diagnostyczną oraz lupy stomatologiczne, a do analizy i projektowania uśmiechu fotografię cyfrową.

Uczestniczy w kongresach stomatologicznych w kraju i na świecie oraz licznych kursach i szkoleniach, dzięki którym stale podnosi swoje umiejętności i poszerza wiedzę o nowych możliwościach leczenia. Przez lata szkoliła się u lekarzy z kilkudziesięcioletnim stażem pracy dzięki czemu poznała wszelkie procedury kliniczne oraz rozwiązania dla przeróżnych przypadków, co obecnie stosuje w swojej praktyce.
Lek. dent.

Agnieszka Janiuk-Komorniczak


Chirurgia stomatologiczna. Implantologia. Leczenie dzieci i dorosłych w narkoz ie. 

Specjalista chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Jako jeden z niewielu chirurgów stomatologicznych stosuje skoncentrowane czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste pacjenta gwarantujące najlepsze rezultaty – szybsze i lepsze gojenie po zabiegu, szybsza odbudowa kości, lepsza integracja implantu z kością, brak zespołu suchego zębodołu. Współpracuje z anestezjologiem, tym samym wiele zabiegów przeprowadza w znieczuleniu ogólnym (tzw. narkozie).

Specjalizację uzyskała w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, a tytuł lekarza stomatologa uzyskała w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Chirurg podejmujący się skomplikowanych zabiegów, również z zakresu implantologii i mikrochirurgii. Gwarantuje Pacjentom kompleksową diagnostykę, system zaawansowanych znieczuleń i najlepsze rezultaty regeneracji po zabiegu. Pod jej opieką, lekarze stażyści wykonują swoje pierwsze zabiegi.

Najczęściej wykonywane zabiegi:

 • implanty
 • implantoprotetyka zgodna z DSD (cyfrowe projektowanie uśmiechu)
 • ekstrakcje zatrzymanych zębów
 • chirurgiczne leczenie paradontozy
 • chirurgiczna korekta linii uśmiechu
 • resekcje wierzchołków
 • usuwanie torbieli
 • wycinanie zmian w obrębie jamy ustnej
 • badania histopatologiczne
 • leczenie w znieczuleniu ogólnym (narkoza)
 • zastosowanie PRF w regeneracji tkanek twardych i miękkich w Periodontologii
Lek. dent.

Agnieszka Szpak


Stomatologia zachowawcza, endodoncja mikroskopowa.

Specjalizuję się w stomatologii zachowawczej oraz w endodoncji mikroskopowej (leczenie kanałowe pod mikroskopem). Dyplom lekarza dentysty zdobyłam na Akademii Medycznej w Lublinie. Posiadam specjalizację

pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej oraz drugiego stopnia ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Leczeniem kanałowym pod mikroskopem zajmuję się już 10 lat. W MediPark STOMATOLOGIA korzystam z mikroskopu zabiegowego szwajcarskiej firmy Leica.

Pracę z pacjentem traktuję jako misję – wsłuchuję się w jego potrzeby oraz szczegółowo analizuję problem, z którym się do mnie zgłosił. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest realizacja najlepszego planu leczenia, dostosowanego do możliwości finansowych pacjenta.

W swoje praktyce używam nowych technik znieczuleń tzw. śródwięzadłowych, które są niezwykle skuteczne oraz komfortowe dla pacjenta. Bardzo mała dawka znieczulenia daje najlepszy i najszybszy efekt. Moi pacjenci bardzo chwalą to rozwiązanie.

Czynnie uczestniczę w licznych kursach oraz szkoleniach, aby każdego dnia stawać się coraz lepszym specjalistą. Uwielbiam wyzwania, one pokazują jakie postępy poczyniliśmy. Bardzo lubię dzielić się swoja wiedzą oraz doświadczeniami z młodszymi kolegami. Pełnię funkcję koordynatora stażystów podyplomowych.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwojga dzieci. Moim największym hobby jest tworzenie biżuterii oraz podróże.SPECJALIŚCI

TRAUMATOLODZYDr n. med.

Waldemar Przybysz


Specjalista ortopeda, traumatolog dziecięcy. Pracownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy.
Dr n. med.

Tomasz Jakutowicz


Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Swoje doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce: SPDSK WUM w Warszawie,
SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku, CSK MSW w Warszawie,
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina jak i za granicą w Anglii, Irlandii, Meksyku i Turcji.
Specjalizuje się w:
• Chorobach kości
• Chorobach przeciążeniowych narządu ruchu
• złamaniach
• zwichnięciach
• skręceniach
• uszkodzenia łąkotkowe i/lub więzadłowe stawów.LEKARZE

UROLODZYDr n. med.

Stanisław Warchoł


Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej oraz specjalista urolog dziecięcy. Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (aktualnie przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa), Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Baltic Association of Paediatric Surgeons.
Dr

Karina Felberg


Specjalista chirurg dziecięcy. Pracownik Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Przeprowadza konsultacje w zakresie chirurgii-urologii.
Dr

Karolina Oskroba


Specjalista chirurg i urolog dziecięcy.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pracownik Kliniki Urologii Dziecięcej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

TERAPIA

FIZJOTERAPEUCIMgr

Sławomir Rolka


Magister rehabilitacji ruchowej. Certyfikowany terapeuta metody Vojty, PNF, PNF-skoliozy, Medical Taping Absolwent szkolenia na licencji Kinderzentrum Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
•   Diagnostyka neurorozwojowa niemowląt
•   Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży
•   Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci metodą Vojty
•   Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci z wykorzystaniem terapii PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej, Medical  Taping.
Mgr

Ewa Saks


Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT – Bobath.

Pracownik Kliniki Pediatrii oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki
i Dziecka.

Pozostałe kursy: Kurs terapii oddechowej noworodków i małych dzieci metodą AFE, PNF podstawowy, PNF i skoliozy, Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka, Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich (techniki energizacji mięśni).

Udział w licznych konferencjach i warsztatach o tematyce pediatrycznej.

– Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt zgodnie z koncepcją NDT – Bobath

– Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży

– Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży

– Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich

– Terapia oddechowa
Mgr

Magdalena Szulecka


Magister fizjoterapii. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży.

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży.

Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży

z wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich

Gimnastyka ogólnorozwojowa, rehabilitacja pourazowa.
DIETETYCYMgr

Beata Lewonowska


Dyplomowany dietetyk kliniczny z ponad 20 letnim doświadczeniem. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i na Diecie Bezglutenowej oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka. Specjalizuje się w terapii żywieniowej dla osób z insulinoopornością i cukrzycą 2 oraz w chorobach autoimmunologicznymi i niedoczynności tarczycy. Poszukuje przyczyn nadwagi i złego samopoczucia w diecie i stylu życia.LOGOPEDZIMgr

Aneta Cieplicka


Neurologopeda. Magister neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz filologii polskiej, specjalność logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga”, w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji w Zagórzu jak również w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie.
Zajmuje się problemami związanymi z:
•   dysleksją,
•   dwujęzycznością
•   dysglosją,
•   nabywaniem i rozwojem systemu językowego dzieci niesłyszących
•   diagnozuje dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, afazją, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej).
Mgr

Anna Szwedes


Neurologopeda, pedagog dziecięcy. Pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k.Warszawy. Obecnie prowadzi praktyki ze studentami logopedii z dysartrii i terapii karmienia niemowląt oraz z mózgowego porażenia dziecięcego. Jest pracownikiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Specjalizuje się w:

 • rozwoju i terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej,
 • stymulacji funkcji pokarmowych w m.p.d., w zespołach genetycznych, z sondą ,
 • prowadzeniu terapii dzieci autystycznych, niedokształceniu mowy pochodzenia korowego.

W swojej pracy wykorzystuje wiele metod m.in.metodę werbotonalną, metodę czuciową w wywoływaniu głosek, terapię regulacyjną ustno -twarzową w nieprawidłowym napięciu mięśniowym oraz kinesiotaping wg. Ester de Ru (2017).OSTEOPATIAMgr

Wojciech Olbryś


Absolwent wydziału fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, aktualnie student 3 roku studiów z zakresu Osteoptii na Flanders International College of Osteopathy. W praktyce zawodowej staram się postrzegać pacjentów całościowo, diagnozując problemy pod kątem znalezienia pierwotnej przyczyny urazu. W pracy z pacjentem wykorzystuję techniki trzewne, techniki tkanek miękkich, techniki manipulacji krótkodżwigniowych (HVLA), techniki czaszkowo-krzyżowe oraz wiele innych.PSYCHOLODZYMgr

Joanna Kleszczyńska


Mgr Joanna Kleszczyńska-psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia w zakresie psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Przez 10 lat pracowała jako trener umiejętności interpersonalnych w korporacjach. Od ponad 10 lat pracuje jako psychoterapeuta w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. W tym czasie szkoliła się ustawicznie, m.in. z zakresu terapii par u Esther Perel, terapii schematów Younga oraz terapii w podejściu poznawczo-behawioralnym.
Zajmuje się psychoterapią Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych. Pomaga osobom doświadczającym zaburzeń lękowych i nerwicowych, odżywiania, depresji, zaburzeń osobowości.
Pracuje z parami i rodzinami znajdującymi się w sytuacji kryzysu w związku, rozwodu, żałoby czy trudności wychowawczych. Na co dzień pracuje z rodzicami dzieci z autyzmem, padaczką i innymi wyzwaniami rozwojowymi. Jest certyfikowanym mediatorem rodzinnym.
Mgr

Anna Depta


Psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych.
Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.
Mgr

Izabella Kurzejewska


Psycholog wychowawczy. Biegły sądowy. Współpracuje z działami psychologii różnych wydawnictw.
Ocena dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, zaburzenia zachowania, trudności adaptacyjne i wychowawcze, zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, ocena dojrzałości szkolnej, poradnictwo dla rodziców, terapia dzieci z problemami nerwicowymi i objawami lękowymi, terapia dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami mowy i trudnościami szkolnymi. Testy psychologiczne.INTEGRACJA SENSORYCZNAMgr

Anna Depta


Psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych.
Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.
Mgr

Monika Majcher


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Magister pedagogiki na kierunku pedagogika ogólna. Specjalizacja animacja społeczno- kulturalna.TERAPIA RĘKIMgr

Monika Majcher


mgr pedagogiki, terapeuta ręki zajęciowy; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.
Terapeuta ze specjalnością terapia ręki w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.
Kursy i szkolenia:
•   polsko – holenderski kurs medyczny „Postępy w terapii i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Kurs dla zaawansowanych” pod  patronatem kliniki rehabilitacji Centrum Medycznego Wolnego uniwersytetu w Amsterdamie,
•   kurs „Terapia ręki”,
•   kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”®,
•   szkolenie Wprowadzające do Programu Wychowawczo-profilaktycznego Wartości Życia,
•   kurs dla instruktorów terapii zajęciowej zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i Fundacją Mielnica,
•   szkolenie obsługi do reedukacji funkcji ręki ARMEO.

BADANIA

TECHNICY

EEGMgr

Edyta Sadoch
Mgr

Barbara BłachnioPIELĘGNIARKIJoanna Jaworska-Pyzel


Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

Kwalifikacje:

Kurs EKG, szczepień, testów skórnych, resuscytacji i reanimacji.

Edukator cukrzycy, chorób HIV i pierwszej pomocy.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi i dziećmi.
Mgr

Sandra Sztal


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doświadczenie zawodowe w pracy w Centrum Zdrowa Dziecka w Warszawie (Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych). Obecnie praca w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury (Oddział Traumatologii i Neurochirurgii – wchodzący w skład dziecięcego centrum urazowego). Uczestniczka wielu konferencji naukowych z zakresu pediatrii i neonatologii oraz czynna uczestniczka szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.
Kursy specjalistyczne z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową.
Certyfikat z obsługi portów naczyniowych.


logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.