NASI

LEKARZE

LEKARZE

ALERGOLODZYDr n.med.

Ewa Urbanek – JĂłĆșwik


LEKARZE

CHIRURDZYDr n. med.

Andrzej SzafraƄski
Dr n. med.

StanisƂaw WarchoƂ
Dr

Karina FelbergLEKARZE

CHOROBY METABOLICZNEDr

Dariusz RokickiLEKARZE

DERMATOLODZYDr

Leszek KalbarczykLEKARZE

ENDOKRYNOLODZYDr n. med.

Alicja Korpysz
Dr n. med.

Izabela RogoziƄskaLEKARZE

GASTROENTEROLODZYDr n. med.

MaƂgorzata Ɓyszkowska
Prof. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil HozyaszLEKARZE

GENETYCYDr n. med.

Anna Kutkowska-KaĆșmierczakSPECJALIZACJA

GINEKOLODZYDr

Jolanta Szufladowicz – WoĆșniak
Dr n. med.

Jerzy ZwoliƄski
Dr

Ewa ZwoliƄska
Lek. med.

Andrzej Iwaniuk
SPECJALIZACJA

HEMATOLODZYDr n. med.

Anna WakuliƄska
Dr

Marzena StypiƄskaLEKARZE

IMMUNOLODZYDr n. med.

MaƂgorzata PacLEKARZE

INTERNIƚCIDr

Zuzanna JanczakLEKARZE

KARDIOLODZYDr

Monika BrzeziƄska
Dr

Piotr PerdeusSPECJALIƚCI

MEDYCYNY ESTETYCZNEJDr

Karina FelbergLEKARZE

NEFROLODZYDr hab. n. med.

MaƂgorzata PaƄczyk-Tomaszewska
Dr

Beata PacanowskaLEKARZE

NEONATOLODZYDr

Beata Pacanowska
Dr

Joanna GzikLEKARZE

NEUROCHIRURDZYDr n. med.

MikoƂaj Eibl
Dr

Krzysztof DrabikLEKARZE

NEUROLODZYDr

Edyta MichaƂkiewicz
Dr n. med.

Dorota DomaƄska-PakieƂa
Dr n. med.

Julita Borkowska
LEKARZE

OKULIƚCIDr n. med.

Krystyna Kanigowska
Dr

Renata SoƂdackaLEKARZE

ONKOLODZYDr

Katarzyna Bilska
Dr n. med.

Andrzej SzafraƄski
Dr n. med.

Anna WakuliƄska
Dr

Marzena StypiƄskaLEKARZE

OTOLARYNGOLODZYDr

Danuta Chojnacka-WądoƂowskaLEKARZE

ORTODONCILek. dent.

Izabela MichalakLEKARZE

ORTOPEDZIDr

GraĆŒyna SzymaƄska-PoksiƄska
Dr

Waldemar PrzybyszLEKARZE

PEDIATRZYProf. nadzw. dr hab.

Konrad Kamil Hozyasz
Dr

Joanna Gzik
Dr n. med.

MaƂgorzata Pac
Dr

Edyta MichaƂkiewiczLEKARZE

PULMONOLODZYDr n. med.

Ewa Urbanek JĂłĆșwikLEKARZE

RADIOLODZYDr n. med.

MichaƂ BrzewskiSPECJALIƚCI

REHABILITACJI MEDYCZNEJDr

Edyta MichaƂkiewicz
Dr

Katarzyna Bilska
Dr

GraĆŒyna SzymaƄska-PoksiƄskaLEKARZE

STOMATOLODZYDr

Izabela Michalak
Dr

Maciej MichalakSPECJALIƚCI

TRAUMATOLODZYDr

Waldemar PrzybyszLEKARZE

UROLODZYDr n. med.

StanisƂaw WarchoƂ
Dr

Karina Felberg

TERAPIA

FIZYKOTERAPEUCIMgr

MaƂgorzata Barcikowska

Mgr

SƂawomir RolkaDIETETYCYMgr

Ewa KrawieckaLOGOPEDZIMgr

Aneta CieplickaORTOPTYƚCI


PSYCHOLODZYMgr

Anna Depta
Mgr

Izabella KurzejewskaINTEGRACJA SENSORYCZNAMgr

Anna Depta
Mgr

Monika MajcherTERAPIA RĘKIMgr

Monika Majcher

BADANIA

TECHNICY

EEGMgr

Edyta Sadoch
Mgr

Barbara BƂachniologo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

ObrzeĆŒna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.