IMMUNOLOG
Immunolog to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności.

Immunolog, oprócz rozpoznawania i leczenia zaburzeń odporności, prowadzi profilaktykę zakażeń poprzez szczepienia ochronne zdrowych dzieci i dorosłych, a także szczepienia osób z grup ryzyka.

Pierwszymi objawami niedoboru odporności są najczęściej nawracające zakażenia, zwłaszcza w obrębie układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Nie warto bagatelizować takich symptomów, tylko jak najszybciej zgłosić się do specjalisty.

Do lekarza immunologa zgłaszają się chorzy z chorobami o podłożu autoimmunizacyjnym np.:

  • tkanki łącznej,
  • nieswoistym zapaleniem jelita,
  • chorobami tarczycy,
  • chorobami neurologicznymi,
  • chorobami skóry.

W przychodni MediPark działającej w Warszawie przyjmuje również immunolog dziecięcy. Jest to lekarz, który ma wiedzę oraz kompetencje do diagnozowania i leczenia wielu chorób. Z dzieckiem warto się do niego zgłosić m.in. w przypadku:

  • nawracających infekcji,
  • podejrzenia alergii,
  • występowania objawów wskazujących na znaczny spadek odporności.

Immunolog dziecięcy przeprowadzi wywiad oraz skieruje na odpowiednie badania, na podstawie których będzie mógł postawić diagnozę oraz wdrożyć odpowiedni plan leczenia.


LEKARZE

IMMUNOLODZYDr hab. n. med.

Barbara Pietrucha


Doktor habilitowany immunologii oraz specjalista II stopnia w zakresie pediatrii. Kieruje Poradnią Immunologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Udziela konsultacji za pośrednictwem portali Internetowych na tematy związane z pediatrią i odpornością u dzieci.
Dr hab. n.med.

Małgorzata Pac


Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i immunologii klinicznej.

Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Europejskiego Towarzystwa d.s. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Wyróżniona Odznaką Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia.
Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej.logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.