APD – ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Co to jest APD – zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder, APD) są to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych (ASHA, 2005). W praktyce oznacza to zaburzenie w działaniu ośrodkowej części układu słuchowego w mózgu.Trzeba podkreślić, że w takim wypadku słuch działa prawidłowo. Problem występuje dopiero w mózgu, który nie potrafi odróżnić pewnych dźwięków, które wysyła do niego ucho. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) są jedną z przyczyn trudności w uczeniu się, nauki czytania i pisania.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego możemy podejrzewać u dziecka, które:
– ma trudności w skupieniu uwagi, szybko się rozprasza
– ma trudności ze rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
– ma trudności ze rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
– prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
– często sprawia wrażenie nieobecnego,
– ma trudności z zapamiętaniem tego, co ktoś mówi, szczególnie w przypadku złożonych
wypowiedzi
– myli podobnie brzmiące wyrazy
– ma problemy z nauką czytania, pisania, nauką języków obcych
– ma objawy nadwrażliwości słuchowej np. zatyka uszy przy głośnych dźwiękach
– nie potrafi określić skąd dobiega dźwięk
– ma zaburzenia rozwoju mowy
– chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha,
miało przerośnięty migdałek gardłowy

Przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego:
Przyczyn nieprawidłowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi może być wiele:
– nieprawidłowości w rozwoju mózgu w okresie rozwoju płodowego, na skutek infekcji
wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa a także wcześniactwo,
– uszkodzenia okołoporodowe na skutek niedotlenienia w czasie porodu, wysokiego poziomu
bilirubiny, wylewów do OUN,
– różnorodne czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy OUN we wczesnym
dzieciństwie (zapalenia opon mózgowych, urazy głowy, uszkodzenia toksyczne).

Inne przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego:
– nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe,
tv, smartfony). Nadmiar bodźców upośledza umiejętność filtrowania i selekcji informacji,
prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi.
– ograniczony czas spędzany na bezpośrednich rozmowach z rówieśnikami i rodzicami. Dłuższe
wypowiedzi doskonalą umiejętności utrzymywania uwagi, zrozumienia treści, formułowania
myśli i ekspresji.
– w przypadku niedosłuchu np. w wyniku przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha
środkowego, u osób, u których zbyt późno lub niewłaściwie protezowano ubytki słuchu
aparatami.
– niedotlenienie podczas snu np. z powodu bezdechów sennych lub przerośniętego migdałka gardłowego.
– przeciążanie słuchu np. poprzez wielogodzinne słuchanie muzyki przez słuchawki, hałas w szkole, na ulicy.
– przeciążenia układu słuchowego spotyka też osoby korzystające z telefonu w pracy, np. pracujące w call center. U wielu z tych osób obserwuje się trudności w skupieniu uwagi oraz problemy z rozumieniem mowy w szumie.

Na czy polega terapia przetwarzania słuchowego?
Każdy etap terapii rozpoczyna się od diagnozy, która polega na badaniu oraz wykonaniu odpowiednich dobranych do wieku testów APD. Celem działań diagnostycznych jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)  u dziecka oraz dopasowania odpowiedniej formy treningu słuchowego.

Neuroflow to aktywny trening wyższych funkcji słuchowych usprawniający procesy komunikowania oraz uczenia się. Jest on przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz tych zagrożonych tego typu zaburzeniami powyżej 4 roku życia. Twórcą metody jest dr Andrzej Senderski, jeden z prekursorów badań zaburzeń przetwarzania
słuchowego w Polsce. Jest to indywidualny, dostosowany do potrzeb dziecka zestaw ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych oraz materiał słowny, wiersze, zagadki, opowiadania, po wysłuchaniu których dziecko odpowiada na pytania związane z tekstem. Dziecko trenuje w domu, pod okiem rodzica a następnie po określonej liczbie modułów odbywa się wizyta kontrolna u terapeuty ADP nadzorującego postępy.

Terapia IAS Johansena – Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na syntetyzatorze. Stosowany u dzieci od 3 roku życia. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej sześć dni w tygodniu przez 10 do 15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Źródło: https://neuroflow.pl  http://johansen-ias.pl

Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego prowadzi w Medipark w Warszawie mgr Agnieszka Gajdemska – Kogucik

TERAPEUCI – APD – zaburzenia przetwarzania słuchowegoMgr

AGNIESZKA GAJDEMSKA – KOGUCIUK

Logopeda ogólny, Surdologopeda, Diagnosta zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), Provider
metody  ATS Neuroflow, Diagnosta i terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS.
Pracuje w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Współwłaściciel poradni Progres.

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych
specjalizacji Surdologopedycznej w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu
Marie Curie-Skłodowskiej przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem,
zaburzeniami przetwarzania słuchowego, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją.


logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.