APD – ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Co to jest APD – zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder, APD) są to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych (ASHA, 2005). W praktyce oznacza to zaburzenie w działaniu ośrodkowej części układu słuchowego w mózgu.Trzeba podkreślić, że w takim wypadku słuch działa prawidłowo. Problem występuje dopiero w mózgu, który nie potrafi odróżnić pewnych dźwięków, które wysyła do niego ucho. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) są jedną z przyczyn trudności w uczeniu się, nauki czytania i pisania.

Przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego:
Przyczyn nieprawidłowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi może być wiele:
– nieprawidłowości w rozwoju mózgu w okresie rozwoju płodowego, na skutek infekcji
wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa a także wcześniactwo,
– uszkodzenia okołoporodowe na skutek niedotlenienia w czasie porodu, wysokiego poziomu
bilirubiny, wylewów do OUN,
– różnorodne czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy OUN we wczesnym
dzieciństwie (zapalenia opon mózgowych, urazy głowy, uszkodzenia toksyczne).

Inne przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego:
– nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe,
tv, smartfony). Nadmiar bodźców upośledza umiejętność filtrowania i selekcji informacji,
prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi.
– ograniczony czas spędzany na bezpośrednich rozmowach z rówieśnikami i rodzicami. Dłuższe
wypowiedzi doskonalą umiejętności utrzymywania uwagi, zrozumienia treści, formułowania
myśli i ekspresji.
– w przypadku niedosłuchu np. w wyniku przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha
środkowego, u osób, u których zbyt późno lub niewłaściwie protezowano ubytki słuchu
aparatami.
– niedotlenienie podczas snu np. z powodu bezdechów sennych lub przerośniętego migdałka gardłowego.
– przeciążanie słuchu np. poprzez wielogodzinne słuchanie muzyki przez słuchawki, hałas w szkole, na ulicy.
– przeciążenia układu słuchowego spotyka też osoby korzystające z telefonu w pracy, np. pracujące w call center. U wielu z tych osób obserwuje się trudności w skupieniu uwagi oraz problemy z rozumieniem mowy w szumie.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego możemy podejrzewać u dziecka, które:
– ma trudności w skupieniu uwagi, szybko się rozprasza
– ma trudności ze rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
– ma trudności ze rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
– prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
– często sprawia wrażenie nieobecnego,
– ma trudności z zapamiętaniem tego, co ktoś mówi, szczególnie w przypadku złożonych
wypowiedzi
– myli podobnie brzmiące wyrazy
– ma problemy z nauką czytania, pisania, nauką języków obcych
– ma objawy nadwrażliwości słuchowej np. zatyka uszy przy głośnych dźwiękach
– nie potrafi określić skąd dobiega dźwięk
– ma zaburzenia rozwoju mowy
– chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha,
miało przerośnięty migdałek gardłowy

Na czy polega terapia przetwarzania słuchowego?
Każdy etap terapii rozpoczyna się od diagnozy, która polega na badaniu oraz wykonaniu odpowiednich dobranych do wieku testów APD. Celem działań diagnostycznych jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)  u dziecka oraz dopasowania odpowiedniej formy treningu słuchowego.

Diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego prowadzi w Medipark w Warszawie mgr Agnieszka Gajdemska – Kogucik


TERAPEUCI – APD – zaburzenia przetwarzania słuchowego


logo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem podziemnym dla pacjentów.

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.