METABOLIC DISEASES

SPECIALIZATION

METABOLIC DISEASESDr n. med.

Dariusz Rokicki


Specjalista w zakresie pediatrii metabolicznej, pediatrii.

Pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.
Konsultuje pacjentów w zakresie wrodzonych chorób metabolicznych.Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.