OSCYLOMETRIA


Oscylometria - Badanie płuc Warszawa Mokotów


Oscylometria

MediPark jako pierwszy ambulatoryjny ośrodek w Warszawie
zaprasza na badania pomiaru mechanicznych właściwości płuc i
dróg oddechowych za pomocą urządzenia Resmon Pro, które
wykorzystuje technikę oscylacji wymuszonej (FOT).

Resmon Pro to samodzielne urządzenie kliniczne do nieinwazyjnej oceny i określania stopnia zaawansowania chorób obturacyjnych płuc metodą oscylacji wymuszonych. Lekarze doceniają Resmon Pro za precyzję, wydajność i wszechstronność. Pacjenci natomiast cenią sobie szybkość i zaskakującą łatwość wykonania procedury.

Niezaprzeczalną wartością urządzenia jest prosta analiza wyników diagnostyki. Urządzenie wykorzystuje technikę oscylacji wymuszonej (FOT) do pomiaru mechanicznych właściwości płuc i dróg oddechowych. Metoda FOT polega na ocenie reakcji układu oddechowego na bodziec o niewielkim ciśnieniu, zastosowany w otwartych drogach oddechowych podczas normalnego oddychania.

Oceniając odwracalność obturacji oskrzeli i wykonując próbę prowokacyjną Resmon Pro wykrywa także ograniczenie przepływu wydechowego (EFL). Resmon Pro to niezbędne narzędzie diagnostyczne do pomiaru czynności oddechowej u osób, które nie są w stanie wykonać badania spirometrycznego, w tym osób starszych i pacjentów pediatrycznych, a także pacjentów z chorobami w obrębie układu nerwowo-mięśniowego.

Badanie jest bardzo przyjazne dla pacjenta, a uzyskany wynik łatwy do interpretacji i zastosowania w dalszym leczeniu.

Zastosowanie kliniczne:

  1. Diagnostyka, monitorowanie, ocena ciężkości schorzeń obturacyjnych układu oddechowego
  2. Diagnostyka astmy, POCHP, choroby nerwowo- mięśniowe.
  3. Diagnostyka i monitorowanie astmy wczesnodziecięcej .
  4. Cenne uzupełnienie spirometrii we wszystkich pozostałych przypadkach (ocena obwodowych dróg oddechowych, wczesne wykrywanie zaburzeń drożności oskrzeli)
  5. Próby bronchomotoryczne – próba rozkurczowa/ próby prowokacji oskrzeli
  6. Ocena ograniczenia przepływu wydechowego ( EFL) u pacjentów z POCHP

Umów badanie tel.: 22 32 91 300

LEKARZE

PULMONOLODZYDr

Iwona Skrzekowska-Baran


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i pulmonologii dzieci i dorosłych. Jest Dr n. med. z ponad 30 letnią praktyką kliniczną.
Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu
alergicznym takich jak astma oskrzelowa.

Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne takie jak przezklatkowe USG płuc. Które
jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane
podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako
„nowoczesnym stetoskopem”.

Ponadto prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii.
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika
Technologii Medycznych oraz liczne kursy doskonalące w tym organizowane prze
Oxford Univeristy oraz London School of Economy.

Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia. Współautorka książek: “Pricing Ceny
leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” Kraków/ Warszawa 2009 oraz ”Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” Kraków 2011. Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022”
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.logo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.