TERAPIA RĘKI
Terapia ręki – jest to usprawnianie małej motoryki dłoni i palców. Ręka odpowiada za bardzo ważne procesy. Pomaga w lokomocji, a w późniejszym czasie wykonuje bardzo precyzyjne ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu małego człowieka.

Głównym celem terapii jest zaangażowanie kończyny górnej w różnorodne zadania, które poprawiają funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. W terapii szczegółowo dobiera się odpowiednie zadania do poziomu funkcjonalnego i intelektualnego dziecka, wówczas ma ona szansę stworzyć przyjazny i interesujący sposób rozwoju dziecka.

Terapia skierowana jest do dzieci z takimi dysfunkcjami i deficytami jak:

 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej,
 • dzieci z zaburzeniami SI (nadwrażliwość/niedowrażliwość),
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (picie z kubka, zapinanie guzików, rozbieranie/ubieranie się),
 • dzieci z dysfunkcją grafomotoryczną (problemy z pisaniem, prawidłowy uchwyt pisarski, trzymanie się w liniaturze), problemy z rysowaniem,  odpowiednie planowanie na kartce,
 • dzieci z ADHD, zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • dzieci z lateralizacją skrzyżowaną, poprawa kontroli słuchowej, poprawa koncentracji.

SPECJALIZACJA

TERAPIA RĘKIMgr

Monika Majcher


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Magister pedagogiki na kierunku pedagogika ogólna. Specjalizacja animacja społeczno- kulturalna.
Mgr

Emilia Skoneczko


Psycholog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Terapia Zajęciowa. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii ręki. Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz poradnictwem dla rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako terapeuta w przedszkolu i szkole dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Kursy i szkolenia:

 • Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia
 • Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia; diagnoza – terapia – masaż
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne
 • Praktyczne zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka


logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.