TERAPIA RĘKI




Terapia ręki – jest to usprawnianie małej motoryki dłoni i palców. Ręka odpowiada za bardzo ważne procesy. Pomaga w lokomocji, a w późniejszym czasie wykonuje bardzo precyzyjne ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu małego człowieka.

Głównym celem terapii jest zaangażowanie kończyny górnej w różnorodne zadania, które poprawiają funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. W terapii szczegółowo dobiera się odpowiednie zadania do poziomu funkcjonalnego i intelektualnego dziecka, wówczas ma ona szansę stworzyć przyjazny i interesujący sposób rozwoju dziecka.

Terapia skierowana jest do dzieci z takimi dysfunkcjami i deficytami jak:

  • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej,
  • dzieci z zaburzeniami SI (nadwrażliwość/niedowrażliwość),
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (picie z kubka, zapinanie guzików, rozbieranie/ubieranie się),
  • dzieci z dysfunkcją grafomotoryczną (problemy z pisaniem, prawidłowy uchwyt pisarski, trzymanie się w liniaturze), problemy z rysowaniem,  odpowiednie planowanie na kartce,
  • dzieci z ADHD, zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
  • dzieci z lateralizacją skrzyżowaną, poprawa kontroli słuchowej, poprawa koncentracji.

SPECJALIZACJA

TERAPIA RĘKI



Mgr

Emilia Skoneczko


Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog


WIĘCEJ

logo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem podziemnym dla pacjentów.

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.