Oferta specjalna

TURNUSY REHABILITACYJNE


Szanowni Państwo, W odpowiedzi na potrzeby Rodziców naszych Pacjentów wprowadzamy do oferty MediPark turnusy rehabilitacyjne – forma zintensyfikowanej terapii przeznaczonej dla dzieci poszukujących pomocy w przypadku zaburzeń rozwoju ruchowego o podłożu neurologicznym i ortopedycznym, zaburzeń chodu, koordynacji ruchowej, opóźnień rozwoju psychoruchowego, zaburzeniach pracy aparatu ustno – twarzowego, zaburzeniach integracji sensorycznej oraz w skoliozach i wadach postawy. Na turnusy przyjmujemy dzieci w każdym wieku, a program i grafik terapii układamy jest indywidualnie dla każdego dziecka, tak aby czas poświęcony na terapię przyniósł jak najlepsze efekty, a rodzic uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do właściwego usprawniania swojego dziecka w domu.

Rozpoczęcie turnusu poprzedzone jest przeprowadzeniem badania kinezjologiczngo dziecka, diagnozą integracji sensorycznej oraz oceną pracy aparatu ustno – twarzowego. Terapeuci realizują ustalony program terapii oparty na certyfikowanych metodach, tj:

  • Fizjoterapia neurologiczna metodą Vojty, lub NDT Bobath
  • Terapia psychologiczna
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia logopedyczna
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Fizykoterapia

Wszystkie zajęcia w ramach turnusu prowadzone są indywidualnie, turnusy realizujemy w sesjach trzy, lub pięciodniowych w godzinach 9.00 – 17.00.

Koszt turnusu ustalany jest indywidualnie po określeniu zakresu terapii oraz godzin potrzebnych do jej realizacji.

Zapraszamy!


Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.