PAKIET

TURNUSY REHABILITACYJNE


Szanowni Państwo, W odpowiedzi na potrzeby Rodziców naszych Pacjentów wprowadzamy do oferty MediPark turnusy rehabilitacyjne – forma zintensyfikowanej terapii przeznaczonej dla dzieci poszukujących pomocy w przypadku zaburzeń rozwoju ruchowego o podłożu neurologicznym i ortopedycznym, zaburzeń chodu, koordynacji ruchowej, opóźnień rozwoju psychoruchowego, zaburzeń pracy aparatu ustno – twarzowego, zaburzeń integracji sensorycznej oraz w skoliozach i wadach postawy. Na turnusy przyjmujemy dzieci w każdym wieku, a program i grafik terapii układany jest indywidualnie dla każdego dziecka, tak aby czas poświęcony na terapię przyniósł jak najlepsze efekty, a rodzic uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do właściwego usprawniania swojego dziecka w domu.

Rozpoczęcie turnusu poprzedzone jest przeprowadzeniem badania neurologicznego dziecka, diagnozą integracji sensorycznej oraz oceną pracy aparatu ustno – twarzowego. Terapeuci realizują ustalony program terapii oparty na certyfikowanych metodach, tj:

  • Fizjoterapia neurologiczna metodą Vojty lub NDT Bobath
  • Terapia psychologiczna
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia logopedyczna
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Fizykoterapia
  • Terapia ręki

Wszystkie zajęcia w ramach turnusu prowadzone są indywidualnie, turnusy realizujemy w sesjach trzy, lub pięciodniowych w godzinach 9.00 – 17.00.

Koszt turnusu ustalany jest indywidualnie po określeniu zakresu terapii oraz godzin potrzebnych do jej realizacji.

Zapraszamy!


logo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem podziemnym dla pacjentów.

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.