GIMNASTYKA KOREKCYJNA I REHABILITACJA POURAZOWA


gimnastyka korekcyjna Mokotów


Rehabilitacja dzieci – Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia kierowane głównie do dzieci i młodzieży wykazujących cechy nieprawidłowej postawy. Przyczyną ich powstania może być słabe umięśnienie poszczególnych partii ciała, schorzenia wrodzone lub złe nawyki. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w naszym centrum medycznym na terenie dzielnicy Mokotów. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonego terapeuty, który w sposób indywidualny podchodzi do problemów każdego dziecka. Terapeuta prowadzący gimnastykę korekcyjną wykonuje ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych metod terapeutycznych.

Najczęstszymi problemami leczonymi przez terapeutę w trakcie gimnastyki korekcyjnej są:

  • plecy okrągłe, czyli postawa zgarbiona,
  • plecy wklęsłe, czyli pogłębiona lordoza lędźwiowa,
  • plecy wklęsło-okrągłe,
  • boczne skrzywienie kręgosłupa – skolioza
  • koślawe lub szpotawe kolana
  • płaskostopie.

Gimnastyka korekcyjna zawiera w sobie elementy zabawy, aby ćwiczenia były ciekawe i zachęcały podopiecznych do ich wykonywania.

Rehabilitacja pourazowa jest to kompleksowe postępowanie terapeutyczne mające na celu przywrócenie funkcji organizmu, która została uszkodzona lub utracona w wyniku przebytego urazu.

Rehabilitacja dzieci – Warszawa

Ocenia się, że ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma płaskostopie, koślawe kolana czy boczne skrzywienie kręgosłupa. Jedną z przyczyn może być znacząca zmiana trybu życia i związane z tym obniżenie codziennej aktywności fizycznej. Dzieci niestety coraz mniej czasu spędzają w ruchu, więcej siedzą nie tylko w szkole, ale i w domu. Brak codziennego ruchu nawet w najprostszej jego formie jak bieganie czy skakanie, bardzo negatywnie wpływa na rozwój dziecka. Osłabieniu ulega cały układ mięśniowo-szkieletowy, spada ogólna sprawność i wydolność organizmu, co w konsekwencji prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń postawy ciała. Odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja dzieci pozwala uzyskać zadowalające wyniki i uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości w przyszłości.

Inną przyczyną leżącą u podłoża powstawania wad postawy są często niezauważane bądź bagatelizowane zaburzenia prawidłowego rozwoju dziecka w pierwszym roku życia. Podłożem tych zaburzeń często jest nieprawidłowy przebieg ciąży, komplikacje okołoporodowe, a także niewłaściwa pielęgnacja. Jeżeli u dziecka została stwierdzona wada postawy, to niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie odpowiedniej terapii, gdyż czas działa tu wybitnie na niekorzyść. Zaburzenia mogą się pogłębiać i utrwalać, co w efekcie może uniemożliwić ich korektę. Nieleczone wady postawy z wiekiem mogą powodować większe dolegliwości np.: bóle kręgosłupa w wyniku postępujących zmian zwyrodnieniowych, bóle stóp i bioder zwłaszcza przy dłuższym wysiłku, pogorszenie wydolności krążeniowej i oddechowej, bóle głowy, a także mogą przechodzić w większe zaburzenia ortopedyczne np.: skoliozę (boczne skrzywienie kręgosłupa). Odpowiednio dobrana rehabilitacja dla dzieci pozwoli wyeliminować wady postawy oraz zapobiec chorobom wynikającym z nieprawidłowego funkcjonowania narządów ruchu.

MediPark – Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci przygotowało kompleksową ofertę diagnostyczno-rehabilitacyjną dla dzieci. Podczas zajęć Dziecko realizuje indywidualnie dla niego dobraną terapię gdzie, pod kontrolą terapeuty będzie  również uczyć się wykonywania ćwiczeń, aby  samo lub z pomocą rodziców mogło wykonywać je w domu. Aby rehabilitacja dzieci mogła być w pełni efektywna, często konieczna jest także zmiana stylu codziennego życia i poświęcenie większej ilości czasu na odpowiednio dobraną dla dziecka aktywność fizyczną. W MediPark zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów, posiadających doświadczenie w rehabilitacji:

REHABILITANCIMgr

Magdalena Szulecka


Magister fizjoterapii. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży.

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży.

Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich.

Gimnastyka ogólnorozwojowa, rehabilitacja pourazowa.
Mgr

Ewa Saks


Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT – Bobath.

Pracownik Kliniki Pediatrii oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki i Dziecka.

Pozostałe kursy: Kurs terapii oddechowej noworodków i małych dzieci metodą AFE, PNF podstawowy, PNF i skoliozy, Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka, Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich (techniki energizacji mięśni).

Udział w licznych konferencjach i warsztatach o tematyce pediatrycznej.

– Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt zgodnie z koncepcją NDT – Bobath

– Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży

– Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży

– Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich

– Terapia oddechowalogo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.