REHABILITACJA POURAZOWA
Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja dla dorosłych pomaga przywrócić funkcje organizmu, które zostały uszkodzone lub utracone w wyniku przebytego:

  • urazu kręgosłupa lub czaszki,
  • udaru mózgu,
  • utraty kończyn,
  • chorób zwyrodnieniowych stawów,
  • nowotworu i innych.

Oferowana i przeprowadzana przez nas kompleksowo rehabilitacja dla dorosłych opiera się o rozległy, szczegółowy wywiad lekarski, obejmuje szereg badań i ma na celu zaproponowanie oraz wdrożenie planu leczenia, który będzie najbardziej skuteczny dla indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.


REHABILITANCIMgr

Magdalena Szulecka


Magister fizjoterapii. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży.

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży.

Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich

Gimnastyka ogólnorozwojowa, rehabilitacja pourazowa.
Mgr

Ewa Saks


Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT – Bobath.

Pracownik Kliniki Pediatrii oraz Zakładu Usprawniania Leczniczego w Instytucie Matki
i Dziecka.

Pozostałe kursy: Kurs terapii oddechowej noworodków i małych dzieci metodą AFE, PNF podstawowy, PNF i skoliozy, Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka, Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich (techniki energizacji mięśni).

Udział w licznych konferencjach i warsztatach o tematyce pediatrycznej.

– Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt zgodnie z koncepcją NDT – Bobath

– Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży

– Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży

– Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem elementów terapii PNF i terapii tkanek miękkich

– Terapia oddechowalogo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.