Uroflowmetria


Uroflowmetria - Badanie nietrzymania moczu, częstomocz


Badanie nietrzymania moczu

Oddawanie moczu związane jest z funkcjonowaniem dolnych dróg moczowych. Podczas rozwoju dziecka wzrasta pojemność pęcherza moczowego, który staje się zbiornikiem moczu, gwarantującym utrzymanie suchości. Umiejętność prawidłowej kontroli mikcji przychodzi stopniowo, dzieci w wieku 5-6 lat potrafią już oddawać mocz świadomie. Dlatego sytuacje, w których po osiągnięciu tego wieku zauważa się epizody nietrzymania moczu, powinny być dla rodziców niepokojące, ponieważ mogą świadczyć o zaburzeniach mikcji, czyli oddawania moczu.

Nietrzymanie moczu to zaburzenie oddawania moczu, spowodowane przyczynami organicznymi, czyli wywołanymi chorobą narządu. W zaburzeniach tych dochodzi do niezależnego od świadomej kontroli dziecka oddawania moczu. Zaburzenia organiczne powodujące nietrzymanie moczu dotyczą układu moczowego, czyli wad anatomicznych związanych z nieprawidłową budową tego układu, która powoduje niemożność utrzymania kontroli mikcji bądź nieprawidłowej regulacji ze strony układu nerwowego, która uniemożliwia dziecku kontrolę mikcji, pomimo prawidłowej budowy układu moczowego.

Przyczyny nietrzymania moczu u dzieci mogą być różne. Celem prawidłowego zdiagnozowania, a później wprowadzenia odpowiedniego leczenia, w naszej placówce mieszczącej się w Warszawie – Mokotów wykonujemy szereg badań, aby przeprowadzić dokładne rozpoznanie i prawidłowo zakwalifikować rodzaj nietrzymania moczu. Przepływ cewkowy dla dzieci to jedno z badań, które pozwala nam na identyfikację ewentualnych nieprawidłowości i rekomendację odpowiedniego leczenia.


Częstomocz badanie

Zapraszamy do naszego centrum medycznego w Warszawie – Mokotów, gdzie wykonujemy badanie, które pozwala określić, czy proces oddawania moczu przebiega prawidłowo. Częstomocz jak sama nazwa wskazuje to zbyt częste oddawanie moczu, zwykle częściej niż 7-8 razy w ciągu doby. Częstomocz u dzieci może mieć podłoże psychiczne i wtedy zwykle ustępuje wraz z wiekiem. Częste oddawanie moczu dzieci może być również spowodowane nieprawidłowościami w budowie układu moczowego lub zakażeniem.

Znalezienie podłoża częstego oddawania moczu prawidłowa diagnoza pozwoli wdrożyć odpowiednie leczenie i wyeliminować lub zminimalizować problem.

Gdzie wykonać badanie przypływu cewkowego? – Przepływ cewkowy dla dzieci Warszawa

Jeśli zastanawiają się Państwo gdzie wykonać badanie uroflwometrii dla dzieci (tzw. przepływ cewkowy), to zapraszamy do MediParku w Warszawie. Badanie przepływu cewkowego można wykonać u dzieci, które opanowały umiejętność oddawania moczu do toalety. Celem uroflwometrii jest odtworzenie warunków naturalnej mikcji.

Drogi moczowe to część ciała, która jest odpowiedzialna za wytwarzanie moczu i jego prawidłowe usuwanie z organizmu. Obserwowany w ostatnich latach wzrost częstości rozpoznawania czynnościowych zaburzeń oddawania moczu u dzieci i młodzieży wynika nie tylko z coraz lepszych narzędzi diagnostycznych, ale także z narastania samego problemu, którego nie należy bagatelizować.

Przepływ cewkowy dla dzieci jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym, które pozwala na diagnostykę zaburzeń pracy układu moczowego. Wcześnie wykryte nieprawidłowości mogą zostać skutecznie wyeliminowane. To z pewnością przełoży się na pewność siebie dziecka w przyszłości.

UROFLOWMETRIADr

Michał Gogolewski


Absolwent Warszawskiego Uniwersytety Medycznego w Warszawie. Specjalista z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej.
Swoje doświadczenie zdobywał w Klinice Chirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Klinice Urologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” gdzie obecnie pracuje.logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.