PULMONOLOG


Nadmiernie zanieczyszczone powietrze, przewlekłe alergie przyczyniają się do znacznego wzrostu chorób górnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc i astmy.

W MediPark postawiliśmy na diagnostykę i leczenie chorób górnych dróg oddechowych oraz płuc. Dr n med. Iwona Skrzekowska Baran, lekarz pulmonolog przeprowadza konsultacje dzieci i dorosłych przeprowadzając jednocześnie pełną diagnostykę górnych dróg oddechowych oraz płuc przy użyciu specjalistycznego sprzętu nowej generacji tj. oscylometr oraz USG.

Pulmonologia zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

Lekarz będący specjalistą z tego zakresu to pulmonolog.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:

 • astma oskrzelowa,
 • gruźlica,
 • mukowiscydoza,
 • odma opłucnowa,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc(POChP),
 • pylica płuc,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • rak płuca,
 • sarkoidoza,
 • śródmiąższowe choroby płuc,
 • zapalenie oskrzeli,
 • zapalenie płuc.


LEKARZE

PULMONOLODZYDr

Iwona Skrzekowska-Baran


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i
pulmonologii dzieci i dorosłych. Jest Dr n. med. z ponad 30 letnią praktyką kliniczną.
Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu
alergicznym takich jak astma oskrzelowa.
Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne takie jak przezklatkowe USG płuc. Które
jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane
podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i
wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako
„nowoczesnym stetoskopem”.

Ponadto prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii.
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika
Technologii Medycznych oraz liczne kursy doskonalące w tym organizowane prze
Oxford Univeristy oraz London School of Economy.

Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia. Współautorka książek: “Pricing Ceny
leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” Kraków/ Warszawa 2009 oraz
”Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” Kraków 2011. Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022”
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.
Dr

Teresa Bielecka


Teresa Bielecka jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą pediatrii, chorób płuc i chorób płuc dzieci.

Od 20 lat pracuje w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCKWUM zajmując się dziećmi z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Na co dzień diagnozuje i leczy dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, przewlekłym kaszlem, astmą, przewlekłym nieżytem nosa, wadami dróg oddechowych. Prowadzi również pacjentów z rzadkimi chorobami śródmiąższowymi płuc takimi jak: przetrwałe tachypnoe wieku niemowlęcego, hiperplazja komórek neuroendokrynnych płuc (NEHI) czy krwawienie do pęcherzyków płuc.

Ponadto szkoli lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii i chorób płuc dzieci zarówno podczas pracy w Klinice jak i prowadząc wykłady na kursach specjalizacyjnych, na zjazdach i konferencjach pulmonologicznych.

Jest autorką wielu prac z dziedziny pulmonologii.logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.