PRZEZKLATKOWE USG PŁUC
Przezklatkowe USG płuc to stosunkowo nowa, nieinwazyjna metoda obrazowania płuc, która weszła do powszechnego użytku zaledwie kilka lat temu, znacznie poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami.

Jej zaletami są:

 • brak narażenia na promieniowanie rentgenowskie,
 • możliwość obserwowania bardzo niewielkich zmian, które mogą nie być widoczne na zdjęciu RTG
 • możliwość wielokrotnego wykonywania badania w krótkim odstępie czasu i ocena efektów leczenia.

Badanie trwa kilka minut i nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania. Jest przeznaczone dla wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku. Najczęściej wykonywane jest jednak u dzieci w związku z ich szczególnym narażeniem na infekcje dróg oddechowych.

Badanie USG płuc wykorzystywane jest nie tylko w poradniach i przychodniach, ale także wykonywane jest w specjalistycznych ośrodkach zdrowia i szpitalach (oddział intensywnej terapii czy internistycznych). USG płuc jest wykonywane również w stanach zagrażającym życiu pacjentów.

Badanie USG płuc jest całkowicie bezinwazyjne, w związku z czym
nie naraża pacjentów na szkodliwe promieniowanie a swoją precyzją
może przewyższać badanie rentgenowskie.
Dzięki temu badanie może być przeprowadzane u kobiet w ciąży.

USG płuc – wskazania

Główne wskazania do wykonania USG płuc są następujące:

 • uciążliwy i długotrwały kaszel ;
 • uraz klatki piersiowej;
 • przewlekłe bóle w klatce piersiowej;
 • problemy podczas oddychania;
 • krwawienie podczas kaszlu.

Badanie USG pozwala diagnozować:

 • zapalenie płuc,
 • odmę opłucnową,
 • zatorowość płucną,
 • stłuczenie płuca,
 • obrzęk płuc,
 • ropniaki i ropnie,
 • włóknienie płuc,
 • Inne schorzenia w obrębie płuc.

USG płuc – opis badania
Przed wykonaniem USG płuc pacjent nie musi się w żaden sposób
przygotowywać. Badanie ma największą wartość, jeżeli wykonywane jest przez lekarza, który jednocześnie zbiera wywiad z pacjentem i wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako „drugim stetoskopem”. Dzięki połączeniu wszystkich zebranych w ten sposób danych lekarz może udzielić najpełniejszej Informacji, a w wielu przypadkach również postawić ostateczne rozpoznanie bez konieczności wysyłania pacjenta do ośrodka wykonującego RTG i odbycia kolejnej wizyty.

Umów badanie tel.: 22 32 91 300

LEKARZE

PULMONOLODZYDr

Iwona Skrzekowska-Baran


Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i pulmonologii dzieci i dorosłych. Jest Dr n. med. z ponad 30 letnią praktyką kliniczną.
Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego w tym chorób na podłożu
alergicznym takich jak astma oskrzelowa.

Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne takie jak przezklatkowe USG płuc. Które
jest stosunkowo nową, nieinwazyjną metodą obrazowania płuc, znacznie
poprawiając kompleksowość opieki nad pacjentami. Badanie może być wykonane
podczas wizyty lekarskiej, gdzie jednocześnie zbiera się wywiad z pacjentem i wykonuje badanie lekarskie (tzw. „USG point of care”), stając się tym samym niejako
„nowoczesnym stetoskopem”.

Ponadto prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu
sennego, wykorzystując metodę poligrafii.
Jest także ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia: oceny technologii
medycznych, Real World Evidence oraz Evidence Based Medicine. Ukończyła studia
Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie oraz Ekonomika
Technologii Medycznych oraz liczne kursy doskonalące w tym organizowane prze
Oxford Univeristy oraz London School of Economy.

Prowadzi jednocześnie działalność edukacyjną jako wieloletni wykładowca,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły
Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Instytutu
Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju- INNOVO oraz Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji klinicznych, metodycznych oraz recenzentką
periodyków w obszarze ochrony zdrowia. Współautorka książek: “Pricing Ceny
leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” Kraków/ Warszawa 2009 oraz ”Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń” Kraków 2011. Członek: Polskiego
Towarzystwa Pneumolologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego. Współautor „Polityki Lekowej Państwa na lata 2019-2022”
przyjętej przez Radę Ministrów w 2018 r.logo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.