FundacjaMISJA I CEL KAMPANII POMIMO


Fundacja MediPark z sercem dla dzieci od 2013 roku otacza opieką medyczną oraz terapeutyczną wychowanki Domu Dziecka Niewidomego – Patrycję oraz Wiktorię.
Fachowa opieka lekarzy i terapeutów pozytywnie wpłynęła na rozwój dziewczynek oraz sprawiła , że ich niewidomy świat stał się bardziej bezpieczny i radosny.
 
Przeznaczając 1% swojego podatku Fundacji MediPark z sercem dla dzieci umożliwiacie Państwo realną pomoc dzieciom porzuconym przez rodziców, wielorako upośledzonym , którym niewiele osób chce i może pomóc, a które POMIMO swojej niepełnosprawności chcą żyć jeszcze lepiej. 

MISJA I CEL FUNDACJI


Aby wyrównać szanse dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, pokrzywdzonych przez los, wychowujących się w domach dziecka stworzyliśmy Fundację.

Celem działania Fundacji jest pomoc medyczna, terapeutyczna i społeczna dla dzieci w wieku rozwojowym, wielorako, psychoruchowo niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością, pokrzywdzonym przez los, wychowującym się w domach dziecka.Jak możesz pomóc?


1% podatku na rzecz fundacji

Przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) to bardzo prosty sposób na wsparcie wybranej fundacji. Wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej przez nas organizacji. Warto zapoznać się z informacjami, oraz przeznaczyć te środki na dowolny cel nie tracąc ani grosza.

Czym jest organizacja pożytku publicznego?:

OPP oznacza organizację która ma prawny status pożytku publicznego nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy. O status ten ubiegać się mogą fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy osobom chorym, ich rodzicom, osobom uzależnionym, walki z bezrobociem itp. Aby organizacja mogła uzyskać status OPP musi spełniać między innymi następujące

wymagania:

• prowadzić działalność na rzecz szerokiego grona odbiorców lub określonej grupy, która jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową (np. dzieci z chorobą nowotworową)

• nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego;

• posiadać kolegialny organ kontroli lub nadzoru

• posiadać statut, w którym są zapisy chroniące majątek organizacji

• podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

• sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności, które są publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

A jak przekazać 1%?:

Przekazując 1% podatku, nie ponosisz dodatkowych kosztów, a rozdysponowujesz jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Potrzebujesz jedynie nr KRS (krajowy rejestr sądowy) przypisany do danej organizacji oraz kwoty wynikającej z 1% rozliczenia rocznego. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125. Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola 126-128. Urząd skarbowy wykona całą prace za Ciebie i przekaże pieniądze do wybranej przez Ciebie działalności.

Jak wyliczyć kwotę, jaką można przekazać?

Należy pamiętać, że przy jednym rozliczeniu możesz wskazać tylko jedną fundację, którą chcesz wesprzeć.

Zgodnie z przepisami przekazywana kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego. Dlatego musimy pamiętać o zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, jeżeli 1% wynosi 35,29 zł należy przekazać 35,20 zł.

KRS: 0000473257

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dowiedz s jak możesz pomócWesprzyj Nas


MediPark Fundacja z Sercem dla Dzieci
Ul. Obrzeżna 5
02 – 691 Warszawa
KRS: 0000473257
NIP: 521 365 65 14
Numer rachunku bankowego:
63 1140 1010 0000 5482 5200 1001

Pliki do pobrania
logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.