RADIOLOG
Zajmuje się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), pola magnetycznego – tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografia). 

Ultradźwięki umożliwiają wizualizację struktur wewnętrznych organizmu bez wykonywania zabiegu oraz bez podawania środków kontrastowych. Ultrasonografia jest jedną z nieinwazyjnych metod wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków cieniujących. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów.


LEKARZE

RADIOLODZYDr n. med.

Michał Brzewski


Specjalista II stopnia w zakresie radiologii.

Ordynator Zakładu Radiologii Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Dr

Anna Perdeus


Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalista w dziedzinie Radiologii i diagnostyki obrazowej.
Starszy asystent w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej WUM.

Od 2010 jestem pracownikiem Zakładu Radiologii Pediatrycznej, gdzie zdobywałam doświadczenie w przeprowadzaniu i interpretacji badań diagnostycznych u dzieci. W 2016 uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i diagnostyki obrazowej.

Publikacje naukowe – Neonatal brachial nerve palsy as a symptome of spinal cord tumor – case report (Nowa Pediatria 2/2017)
Dr

Piotr Majcher


Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim.

Radiolog zajmujący się diagnostyką obrazową dzieci i młodzieży.
Dr

Ayad al Janabi


Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;

Lekarz specjalista z radiologii i diagnostyki obrazowej. Na co dzień pracuje w Zakładzie radiologii Pediatrycznej WUM w Warszawie oraz w szpitalu św. Anny w Piasecznie.logo Medi Park

DANE FIRMY

Medipark Sp. z o.o.

Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
E-mail: [email protected]

Copyright by MediPark 2016. All rights reserved.