TERAPIA STAWÓW SKRONIOWO – ŻUCHWOWYCH
Terapia stawów skroniowo – żuchwowych
Pacjencie, jeśli odczuwasz:

– ból w obrębie twarzy ( przy ruchach żuchwy i bez)
– bóle głowy
– bóle kilku zdrowych zębów jednocześnie
– ograniczenie zakresu ruchów żuchwy
– uczucie napięcia, zmęczenia mięśni twarzy szczególnie rano
– trzaski i przeskakiwanie w stawach skroniowo-żuchwowych
– szum uszny
– ból ucha
– pogorszenie słuchu
– ból oka
– łzawienie
– bóle szyi, barku,
– ścierasz zęby

to objawy te mogą świadczyć o dysfunkcjach układu ruchowego narządu żucia (stawy skroniowo-
żuchwowe, mięśnie poruszające żuchwą, zęby).

Zapraszamy na konsultację ze specjalistą terapii stawów skroniowo – żuchwowych

Stawy skroniowo-żuchwowe – lokalizacja i funkcje
Stawy skroniowo-żuchwowe, razem z mięśniami i zębami, tworzą Układ Ruchowy Narządu Żucia.
Stawy skroniowo-żuchwowe to ruchome połączenia żuchwy z czaszką. Zlokalizowane są po obu
stronach twarzy na wysokości uszu. Mięśnie, kurcząc się powodują ruch w stawach skroniowo-
żuchwowych, co przekłada się na ruchy otwierania-zamykania ust, wysuwania żuchwy i ruchy
boczne. Dołożywszy do tego zęby, otrzymujemy układ odpowiedzialny za ważne dla człowieka
czynności: odgryzanie, żucie pokarmu, połykanie, mowę, wyrażanie emocji.
Prawidłowy stan każdego elementu zapewnia harmonijne funkcjonowanie całego układu.

Dysfunkcje
Dysfunkcja jednego elementu może zaburzyć równowagę całego układ i spowodować uszkodzenie
pozostałych elementów. „Lontem” w tym łańcuchu(jak pokazują badania) są albo zęby (wady
zgryzu) albo mięśnie (przeciążone w wyniku parafunkcji). Przyczyny zaburzeń w URNŻ są
wielopłaszczyznowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu psychicznego (w tym stresu).

Cele terapii
Celem krótkoterminowym terapii jest ograniczenie, likwidacja bólu, osiągnięcie funkcjonalnych
zakresów ruchów żuchwy oraz zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami.
Celem długoterminowym jest przywrócenie równowagi w Układzie Ruchowym Narządu Żucia i wyeliminowanie przyczyn dysfunkcji.
Jak przebiega terapia?
Wymaga zwykle kilku wizyt i współpracy fizjoterapeuty i stomatologa, potem ortodonty i protetyka

Leczenie rozpoczyna się od zebrania wywiadu oraz badania mięśni, stawów skroniowo-
żuchwowych i zębów w kontekście układu ruchowego narządu żucia i określenia rodzaju
dysfunkcji oraz ustalenia planu terapii– konsultacja fizjoterapeutyczna.
Następne spotkania są poświęcone działaniom fizjoterapeutycznym na dysfunkcyjnych mięśniach i stawach oraz edukacji pacjenta w zakresie przyczyn i mechanizmów powstania dysfunkcji, nauce
ćwiczeń i technik do samodzielnego wykonywania.
Warunkiem koniecznym udanej terapii jest zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny.
Często w terapii URNŻ stosowane są tzw. szyny czyli akrylowe wkładki na zęby żuchwy lub szczęki,
których zadaniem jest ochrona zębów, mięśni, stawów przed dalszymi uszkodzeniami i wspomaganie terapii. Wyciski do szyn i dopasowanie samej szyny wykonuje stomatolog. Pacjent
zostaje pod opieką stomatologa, cykliczne kontrolującego stan szyny. Po ustąpieniu dolegliwości,
wspólnie ze stomatologiem należy rozważyć dalsze postępowanie dla osiągnięcia równowagi w URNŻ czyli uzupełnienie braków zębowych, szlifowanie, nadbudowa lub leczenie wady zgryzu.

Zapraszamy na konsultacje

tel. 22 32 91 300


TERAPEUCI

FIZJOTERAPEUCI


logo Medi Park

Medipark Sp. z o.o.

Warszawa, Obrzeżna 5 (Mokotów)
Zaplanuj dojazd

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem podziemnym dla pacjentów.

Rejestracja tel: 22 32 91 300
tel: 22 32 91 301

[email protected]

Copyright by MediPark 2022. All rights reserved.